Geografi C

Forudsætninger

For at deltage i geografi C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse geografi C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Kernestoffet er udvalgte geofaglige områder inden for:

 • vejrforhold og klima
 • energistrømme og kredsløb i naturen
 • naturbetingede ressourcer, produktion og teknologi
 • befolknings- og erhvervsforhold.

Der arbejdes med kernestoffet ud fra et aktuelt perspektiv og en rumlig dimension.

Mål

Du skal kunne:

 • observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data og resultater
 • udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling
 • behandle og anvende geofaglige data og resultater
 • opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang
 • forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed
 • identificere, udvælge, og behandle geofaglige variable faktorer
 • analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigtsmæssige faglige analyseværktøjer
 • sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser
 • på baggrund af geofaglig viden reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling
 • forstå og vurdere geofagligt materiale fra tidsskrifter, medier mm.
 • udtrykke dig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med faglig præcision over for forskellige målgrupper.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.