Historie B

Forudsætninger

For at deltage i historie B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt. Historiefagets hensigt er at træne kursisternes historiske bevidsthed og kritisk-analytiske evner.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse historie B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
 • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
 • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
 • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
 • Nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer
 • Politiske ideologier, herunder Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • Globalisering
 • Historiebrug og -formidling
 • Historiefaglige begreber

Mål

 • At kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
 • At kunne redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • At opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, individ og samfund i et historisk perspektiv
 • At skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer
 • At reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • At kunne anvende metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
 • At opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
 • At formulere historiske problemstillinger og relatere disse til kursisternes egen tid
 • At kunne formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt, samt herefter at kunne begrunde de formidlingsmæssige valg
 • At kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et ukendt materiale på 3 – 4 sider. Der gives ca. 90 minutters tid til forberedelse, og eksaminationen varer ca. 30 minutter.