Idræt B

Forudsætninger

For at deltage i idræt B skal du have bestået idræt C.

Fagbeskrivelse

På idræt B arbejdes der med både teoretisk og praktisk idræt.

Den praktiske del tager udgangspunkt i områderne boldspil, klassiske og nye idrætter samt musik og bevægelse. Det brede fokusområde gør, at man kommer til at prøve kræfter med både individuelle og holdidrætter.

Teoretisk arbejdes der med idræt fra både et naturvidenskabeligt og et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Man kommer derfor både omkring menneskets anatomi, fysiologi og motivation, men også emner omkring folkesundhed og idrættens kulturelle værdier.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse idræt B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet.
  • Alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse.
  • Idrætsdiscipliner og -aktiviteter samt træning, der tilgodeser fordybelse under inddragelse af fagets teoriområder.
  • Natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om træning, livsstil og idrætsvaner.
  • Idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd.
  • De for undervisningen relevante videnskabelige metoder.

Mål

  • At udføre fysiske aktiviteter, hvor du udover at træne forskellige idrætsgrene også lærer om kropsbevidsthed og det at indgå i forskellige typer af samarbejdsrelationer.
  • At du får teoriforståelse med grundlæggende viden om anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv samt lærer om danske forhold inden for idrætshistorie og idrætssociologi.
  • At du lærer at tilrettelægge og udføre målrettede grundtrænings- og opvarmningsprogrammer.

Eksamen

 

Eksamen består af en praktisk og mundtlig prøve.

Den praktiske del af prøven varer ca. 21 minutter med ca. 24 timers forberedelsestid. Denne del af prøven foregår i grupper af 3-4 personer. Gruppen trækker en forløbspakke af tre forskellige discipliner – én disciplin i boldspil, klassiske og nye idrætter samt musik og bevægelse.

Den mundtlige del af prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 48 minutters forberedelsestid. Denne del af prøven er en individuel opgave i form af en case, hvor du får afprøvet din teoretiske viden på en praktisk problemstilling.