Idræt C

Forudsætninger

For at deltage i idræt C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Gennem idrætsundervisning opnår du kropslige kompetencer samt viden, kundskaber og færdigheder i relation til fysisk aktivitet. Du opnår såvel god fysisk kapacitet som grundlæggende idrætslige færdigheder og erfaringer med kroppens bevægelsesmuligheder. Faget udvikler dine evner til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed og du får således indsigt i betydningen af at være i god fysisk træningstilstand.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse idræt C her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet.
  • Aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelsen og boldbeherskelse.
  • Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik.
  • Grundlæggende principper for træning samt basale idrætsfaglige begreber om træning, livsstil og idrætsvaner.

Mål

  • At du opnår god fysisk kapacitet gennem alsidig undervisning og i den forbindelse får kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner.
  • At du behersker centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.
  • At du indgår i og opnår forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer.
  • At kunne udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram samt gennemføre og evaluere et træningsprogram og i begge tilfælde kunne redegøre for relevant fysiologisk teori.
  • At kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden.

Eksamen

Der afholdes en praktisk/mundtlig gruppeprøve med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand ved grupper a tre personer og ca. 20 minutter pr. eksaminand ved grupper á fire personer. Tiden fordeles med ca. 3/4 til den praktiske og ca. 1/4 til den mundtlige del af prøven. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer.