Innovation C

Innovation C har fokus på idéudvikling, og hvad der skal til for at føre idéerne ud i livet: Fra idéskabelse til værdiskabelse i offentlige og private virksomheder.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Innovation C giver dig grundlæggende redskaber til at skabe, udvikle og realisere idéer og projekter. Din viden kan bruges både i erhvervslivet og på de videregående uddannelser, herunder de kreative og merkantile uddannelser.

Hvad lærer jeg?

Innovation C har fokus på idéudvikling, og hvad der skal til for at føre idéerne ud i livet, så de skaber værdi for samfundet. I den stærke konkurrence er det vigtigt, at både private og offentlige virksomheder hele tiden forbedrer sig og udvikler nye løsninger. Vi har derfor fokus på at gøre op med gamle vaner og lære kundernes nuværende og fremtidige vaner at kende.

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Metoder til skabelse, udvikling og vurdering af idéer
  • Forretningsmodeller og værdiskabelse
  • Behov og muligheder
  • Samarbejde og organisering

Hvordan foregår eksamen?

Der afholdes en mundtlig prøve, der består af en ukendt opgave og et projekt, som du allerede har arbejdet med i undervisningen.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 30 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden må du medbringe alle dine noter og alt materiale fra undervisningen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse innovation C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.