Innovation C

Forudsætninger

For at deltage i innovation C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Innovation C har fokus på idéudvikling, og hvad der skal til for at føre idéerne ud i livet, så de kan skabe værdi for brugerne. Du lærer om hele innovationsprocessen fra idéskabelse til værdiskabelse både i teori og i praksis. Vi arbejder sammen om virkelighedsnære problemstillinger i både offentlige og private virksomheder og organisationer.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse innovation C her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Forretningsmodeller og værdiskabelse
  • Behov og muligheder
  • Samarbejde og organisering
  • Kreativitet og idégenerering (innovationsprocessen).

Mål

De faglige mål er bl.a:

  • at identificere og vurdere muligheder for at skabe værdi
  • at anvende innovationsteori og innovationsmodeller
  • at gennemføre innovationsprocessen
  • at afgøre hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i en ukendt opgave og en perspektivering til et projekt, som du allerede har arbejdet med i undervisningen.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 30 minutters forberedelsestid.

I forberedelsestiden må du medbringe alt undervisningsmateriale, noter, opgaver og bøger. Du har ikke adgang til internettet.