Japansk B

Forudsætninger

For at deltage i Japansk B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I japansk B lærer du at udtale og forstå enkelt standardjapansk.

Derudover får du en grundlæggende viden om de japanske samfundsforhold og den særlige japanske kultur.

Du lærer også at læse og forstå bearbejdede tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære, og du får et grundlæggende ordforråd, som sætter dig i stand til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og studerede emner. Sammen med den sproglige del af undervisningen får du et elementært kendskab til japanske samfundsforhold og kultur.

Du får desuden undervisning i udtale, intonation og oplæsning samt de mest centrale dele af japansk grammatik, lige som du vil opnå et grundlæggende kendskab til de japanske skriftsystemer, herunder ca. 250 kanji.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse japansk B her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Gennem kernestoffet skal du opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.
Kernestoffet er:

 • Udtale
 • Elementære japanske tekster og billedmateriale, der belyser historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i det moderne Japan
 • Et alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
 • Digitalt materiale som støtte for sprogindlæring samt som støtte for historie-, kultur- og samfundsforståelse
 • Basal japansk grammatik
 • Relevante centrale hjælpemidler
 • Indføring i japanske historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i et omfang, der giver eleverne mulighed for at forstå de studerede tekster og emner samt fremmer deres interkulturelle forståelse.

Mål

Eleverne skal kunne:
Sprogfærdighed

 • forstå hovedindholdet af enkelt, talt japansk i dagligdags kommunikation om kendte, studerede emner
 • kommunikere på japansk om kendte, studerede emner ved at udtale japansk nogenlunde forståeligt, benytte et basalt ordforråd inden for de studerede emner og tekster samt anvende basale syntaktiske og grammatiske former nogenlunde korrekt i et ukompliceret, men forståeligt japansk talesprog
 • læse og forstå enkle japanske tekster

Sprog, tekst og kultur

 • foretage en selvstændig præsentation af enkle tekster eller emner på japansk og indgå i en dialog herom
 • udtrykke sig skriftligt på et forståeligt japansk
 • perspektivere studerede tekster og emner til japansk kultur, historie og samfundsforhold samt vise basal interkulturel forståelse
 • benytte fagets relevante hjælpemidler og anvende relevante digitale redskaber og medier samt forholde sig til deres muligheder og begrænsninger
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der består af tre dele:

 • Oversættelse til dansk af ukendt japansksproget tekst på ca. 200 skrifttegn.
 • Oplæsning af et par selvvalgte liner og samtale på japansk med udgangspunkt i en kendt, japansksproget tekst af et omfang på ca. 200-400 skrifttegn. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner.
 • Samtale på japansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale, evt. suppleret med gloser, inden for studerede emner.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.