Kemi B

Forudsætninger

For at deltage i Kemi B skal du have deltaget og bestået Kemi C.

Fagbeskrivelse

I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du får viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

Du lærer at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger på et kvalitativt grundlag. Du lærer også at udføre simple kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder og at formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse kemi B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning.
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger.
  • Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne.
  • Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om kemisk ligevægt, om syre-basereaktioner og om reaktionshastighed.
  • Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed.

Mål

  • at forstå naturvidenskabelig tankegang og metode.
  • at opnå indsigt i fagets metoder, begreber og lovmæssigheder.
  • at lære alt om stof, der består af atomer.
  • at opnået kendskab til forskellige stoftyper.
  • at få indsigt i, hvordan forskellige kemiske stoffer reagerer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som baserer sig på både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.