Kemi C

Forudsætninger

For at deltage i latin C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at alle stoffer er opbygget af atomer, og at stofferne kan undergå forandringer ved kemiske reaktioner. Kemi beskæftiger sig med at undersøge og udvikle materialer, produkter og processer, og kemisk forskning har stor betydning for det enkelte menneskes tilværelse samt for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse kemi C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Stoffers opbygning

  • grundstoffernes periodesystem
  • udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsformer og blandbarhed.

Mængdeberegninger

  • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

Kemiske reaktioner

  • simple redoxreaktioner, herunder forbrændingsreaktioner
  • syre-basereaktioner og pH-begrebet.

Eksperimentelt arbejde

simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed.

Mål

At give et indblik i fagets metoder, naturvidenskabelig tankegang samt eksperimentets betydning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som udgøres af et eller flere kendte eksperimenter og et bilagsmateriale. Eksamen kan foregå enten individuelt eller i grupper, og eksaminationstiden er ca. 100 minutter for op til fire eksaminander ad gangen.