Kinesisk B

Forudsætninger

For at deltage i Kinesisk B skal du haveforudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Det er formålet med undervisningen, at du tilegner dig færdigheder i kinesisk talesprog og skriftsprog samt indsigt i kinesiske samfunds- og kulturforhold.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse kinesisk B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Du får færdigheder i at forstå hovedindholdet af talt kinesisk som dagligdags kommunikation om kendte, studerede emner.
 • Du lærer at udtale kinesisk forståeligt og at bruge et grundlæggende ordforråd.
 • Du lærer at oversætte læste tekster, der ikke indeholder særlige vanskeligheder.
 • Du træner udtale og intonation gennem udtaleøvelser og indlærer basale dele af kinesisk grammatik.
 • Du vil få et aktivt skrifttegnsforråd på ca. 100 centrale kinesiske ord.
 • Sammen med den sproglige del af undervisningen får du en grundlæggende viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.

Mål

 • At kunne forstå hovedindholdet af talt kinesisk formidlet som dagligdags kommunikation om kendte, studerede emner
 • At kunne kommunikere på kinesisk om kendte, studerede emner ved at udtale kinesisk forståeligt og benytte et basalt ordforråd inden for de studerede emner og tekster
 • At kunne oversætte læste tekster, der ikke frembyder særlige vanskeligheder
 • At kunne benytte fagets relevante hjælpemidler
 • At kunne anvende strategier for sprogtilegnelse
 • At opnå basal interkulturel forståelse gennem arbejdet med kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.
Prøven består af tre dele med en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter:
1) En kort præsentation på kinesisk af en kendt, kinesisksproget tekst af et omfang på ca. 150 til 300 skrifttegn afhængig af sværhedsgrad. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner. Emnerne, der indgår som grundlag for prøven, skal dække de faglige mål og kernestoffet. Efter præsentationen inddrages teksten og det studerede emne i en samtale på kinesisk. Tekstmaterialet anføres med både skrifttegn og pinyin.
2) Samtale på kinesisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale, evt. suppleret med gloser, inden for studerede emner.
3) Samtale på dansk med udgangspunkt i et spørgsmål inden for studerede emner, der berører historiske, samfundsmæssige og/eller kulturelle forhold.
Til 1, 2 og 3 gives en samlet forberedelsestid på ca. 60 minutter.
Det samme prøvemateriale må højst bruges tre gange på samme hold.