Marketing (afsætning) 0-B

Marketing B er et virkelighedsnært fag, hvor virksomheden og dens strategi er i centrum. Faget er direkte anvendeligt i erhvervslivet og er et godt afsæt til alle de merkantile uddannelser.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Marketing B (også kaldet Afsætning B) gør dig dygtigere til at identificere, analysere og finde løsninger på udfordringer i private og offentlige virksomheder. Marketing er direkte anvendeligt i erhvervslivet og er et godt afsæt til alle de merkantile uddannelser.

Hvad lærer jeg?

Marketing B er et virkelighedsnært fag, hvor virksomheden og dens strategi er i centrum. Vi afprøver fagets teori til at løse problemstillinger i eksisterende virksomheder, som du selv er med til at vælge.

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Markedsanalyse
  • Omverdensforhold og konkurrenceforhold
  • Konkurrencestrategi og forretningsmodeller
  • Målgruppeforståelse og marketingstrategi

Hvordan foregår eksamen?

Der afholdes en mundtlig prøve, der består af en ukendt opgave og et projekt, som du allerede har arbejdet med i undervisningen.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 30 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden må du medbringe alle dine noter og alt materiale fra undervisningen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse marketing 0-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.