Marketing 0-B

Forudsætninger

For at deltage i marketing 0-B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Marketing er for dig, der vil arbejde med markedsføring og strategi i en virksomhed. I faget (som også kaldes afsætning) arbejder vi med kundernes købsadfærd og markedsføring af produkter og services i alle slags virksomheder, både offentlige og private.

I forbindelse med undervisningen tager vi på virksomhedsbesøg og arbejder med virkelighedsnære cases, hvor vi skal løse problemer for både små og store danske virksomheder. Faget styrker dine evner til at træffe professionelle beslutninger på et fagligt grundlag.

Vi veksler mellem klasseundervisning, enkeltmands- og gruppearbejde samt projektarbejde, feltarbejde og mundtlige fremlæggelser.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse marketing 0-B her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Virksomhedens forretningsmodel
  • Omverdensforhold og konkurrencesituation
  • Positionering, målgrupper, købsadfærd og markedsanalyse
  • Konkurrencestrategi og vækststrategi
  • Markedsføring og marketingmix.

Mål

De faglige mål er bl.a:

  • at anvende teori og metoder i marketing
  • at analysere, fortolke og formidle problemstillinger, der vedrører marketing
  • at kunne identificere udfordringer i en virksomhed og komme med løsningsforslag
  • at indsamle og præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i en ukendt opgave og en perspektivering til et projekt, som du allerede har arbejdet med i undervisningen.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 30 minutters forberedelsestid.

I forberedelsestiden må du medbringe alt undervisningsmateriale, noter, opgaver og bøger. Du har ikke adgang til internettet.