Matematik F-E-D

Fagbeskrivelse

I matematik FED arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling. Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Matematik FED bygger videre på Matematik G eller 9. klasse og bygger bro til HF.

Kernestof

F-niveau
Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de rationale tal
 • Procentregning
 • Potenser og rødder.

Geometri

 • Omsætning mellem enheder
 • Arealberegning af sammensatte figurer
 • Rumfangsberegning af mere komplicerede rumlige figurer
 • Målestoksforhold og ligedannethed
 • Konstruktioner
 • Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Ligefrem og omvendt proportionalitet.

E-niveau
Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de rationelle tal
 • Procentregning
 • Talfølger.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner, grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte.

Statistik

 • Deskriptiv statistik på enkelte og grupperede observationer, herunder tabeller, diagrammer, grafer, gennemsnit, indekstal og boksplot.

D-niveau
Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de reelle tal
 • Procentregning
 • Potenser og rødder
 • Løsning af ligninger, herunder reduktion og parentesregler.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner
 • Eksponentialfunktioner
 • Potensfunktioner.

Mål

Målet for kurset er, at du bliver god til at arbejde med matematik (problembehandling, ræsonnement, modellering, symbolbehandling og kommunikation) og at du forbedrer din talforståelse, begrebsforståelse og regnefærdigheder, så du får bedre mulighed for aktivt at anvende matematik i hverdagslivet, og fremme forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans. Du  vil kunne erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af IT, blandt andet regneark.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse matematik F-E-D her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.