Mediefag B

Fagbeskrivelse

I mediefag B får du uddybende kendskab til levende billeder, som de optræder i et varieret mediebillede, eksempelvis i spillefilm, dokumentarfilm, serier, kortfilm, virale film, reklamefilm og sågar computerspil.

Du får et uddybende kendskab til at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre. Herunder får du uddybet dit kendskab til en medieproduktions forskellige faser.

Du får uddybende kendskab til den medievirkelighed, som du møder i din hverdag på sociale medier, Netflix, TV osv.

Undervisningen

I mediefag B arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medieproduktioner.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse. Dermed har man mulighed for at skrive SSO i faget.

På det teoretiske og analytiske plan arbejder du med film- og tv-sprogets terminologi og får undervisning i de filmiske virkemidler og i forskellige analysemetoder. Du arbejder derudover med forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold.

Du lærer om og arbejder med:

  • forskellige hovedlinjer indenfor filmens og Tv’ets historie
  • kendskabet til centrale filmgenrer og programtyper
  • medie- og kommunikationsteori. Herunder om målgrupper og forskellige kommunikationssituationer
  • forskellige typer af distributionskanaler og delingsværktøjer
  • at planlægge en kortere medieproduktion i grupper, og herefter at gennemføre denne gennem optagelser og redigering
  • teknikker og principper indenfor optagelse og redigering.

Undervisningsformen

Mediefagets identitet er baseret på en vekslen mellem en teoretisk og en praktisk del.

Den teoretiske del består af klasseundervisning, hvor omdrejningspunktet er medieteori og medieanalyse. Den praktiske del af faget består af kortere øvelser og længerevarende projektforløb i grupper.

Faget afsluttes med en større medieproduktion på maks. 10 minutter, som vil være omdrejningspunktet for eksamen i faget. Den afsluttende medieproduktion udføres i grupper.

Hvad angår udstyr, så kommer du til at arbejde med redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro, og du arbejder på skolens iMacs. Optagelserne sker på Panasonic-kameraer, og der er diverse udstyr til rådighed for produktionen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele:

    1. Første del af prøven er en gruppeeksamen, som tager udgangspunkt i den afsluttende eksamensproduktion. Her skal gruppen i et oplæg redegøre for og diskutere centrale elementer i produktionen. Gruppeeksamen varer 15 minutter pr. elev, men kan dog maks. vare 60 minutter. I gruppeeksamen bedømmes man enkeltvis.
    2. Anden del af den mundtlige prøve er en teoretisk prøve. Her eksamineres man enkeltvis. Denne del af prøven tager udgangspunkt i et ukendt film- eller TV-citat, som omhandler et af de emner, man har arbejdet med i undervisningen. Citatet kan bestå af flere mindre klip eller ét sammenhængende klip. Citatets varighed er maks. 7 minutter. Der er 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksamination – inklusiv votering.

Der gives én samlet karakter for gruppe- og individuel eksamen.