Mediefag C

Forudsætninger

For at deltage i Mediefag C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I faget mediefag vil du få viden, kundskaber og redskaber til at kunne analysere spille/kortfilm, TV og dokumentarfilm og den sammenhæng, de optræder i. Du vil være rustet til at kunne diskutere og vurdere de informationer og påvirkninger, som man står overfor når man konstant omgås medier.

Typisk vil kortfilm, spillefilm eller dokumentarfilm være en del af danskundervisningen, og du vil med mediefag være godt rustet til analysere og diskutere film på et kompetent niveau. Derfor er faget også oplagt, hvis du vil skrive om film eller medier i din store danskopgave. Sidst men ikke mindst er faget en god optakt for dem, som gerne vil studere mediefag på universitetet eller læse på Journalisthøjskolen.

Du skal se en masse filmklip fra nogle af de bedste film i filmhistorien og se, hvorfor de er de bedste. Du skal deltage i en landsdækkende filmkonkurrence med præmier. Du har muligheden for at være kreativ og prøve dig selv af som skuespiller, filminstruktør og manuskriptforfatter.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse mediefag C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Viden omkring de nyere mediers tværmediale samspil, TV og film.
 • Beskæftigelse med mediefaglige værktøjer og produktionstilrettelæggelse.
 • Centrale genrer, medier og medieplatforme.
 • Optage- og redigeringsprincipper samt optage- og redigeringsteknik.

Mål

Teori og analyse

 • At kunne analysere film, TV og nyere medier samt anvende viden om filmiske og dramaturgiske effekter.
 • At kunne redegøre for de grundlæggende træk ved fakta og fiktion samt blandinger mellem disse former.
 • At kunne foretage en mediefaglig perspektivering af film, TV og nyere medier ud fra en tilfældig kontekst.
 • At kunne identificere væsentlige træk ved forskellige medier, genrer og medieplatforme.

Praksis

 • At kunne håndtere optage- og redigeringsudstyr.
 • At arbejde med mediefaglige værktøjer.

Eksamen

Eksamen er mundtlig og består af to dele:

 • Den første del er baseret på gruppens/den individuelles eksamensprodukt. Der afsættes 10. min til hver kursist i gruppen, dog makimalt 40 min.
 • Den anden del består af individuel eksamination i ukendt teoretisk-analytisk stof. Det foregår på den måde, at du trækker et spørgsmål med et filmklip, og får 30 min. forberedelse. Derefter kommer du ind til en mundtlig eksamen i 30 min.