Musik A

Forudsætninger

For at deltage i musik A skal du have deltaget i og bestået musik B.

Fagbeskrivelse

I musik A beskæftiger du dig selvstændigt med musik og sang og lærer at tilrettelægge og deltage aktivt i musikalske forløb, både inden for klassisk og rytmisk musik.

Du får musikalsk viden og kunnen og lærer bl.a. om musikteori og -historie, samtidig med at du øver dig i solo- og sammenspil.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse musik A her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

I musik på A-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

Teoretisk niveau:

 • Du lærer at bruge fagets metoder, teori og terminologi i forbindelse med analyse af musik fra såvel vestlige som ikke-vestlige kulturer.
 • Du lærer at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig og kulturel synsvinkel og at definere den genremæssigt.
 • Du får også kendskab til læsning af et orkesterpartitur og lærer at udarbejde nodebaseret skriftlig sats, der er i overensstemmelse med de teoretiske principper.
 • Du får undervisning i musiklære, hørelære og musikteori samt i musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne.

Kunstnerisk performative niveau:

 • Du får undervisning inden for solospil og -sang, sammenspil og korsang. Du lærer om stemmedannelse og instrumentale teknikker og at tilrettelægge og fremføre en musikalsk sats.
 • Du skal såvel alene som sammen med andre synge og spille inden for et dansk og internationalt repertoire. I skal indstudere og optræde med et musikalsk arrangement for et publikum.

Mål

I musikkundskab skal du kunne

 • anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
 • sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng
 • demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur
 • udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret, skriftlig sats digitalt
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

I musikudøvelse skal du kunne

 • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt, individuelt og i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk
 • udfylde en plads som vokalist og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt fem timer, den første time arbejder eksaminanden med musikteori uden hjælpemidler, de næste fire timer udarbejder eksaminanden et musikalsk arrangement.

Den mundtlige prøve er i både musikudøvelse og musikkundskab:

 • I musikudøvelse skal du i to selvvalgte musikstykker vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng samt demonstrere vokale og instrumentale færdigheder. Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. elev.
 • I musikudøvelse høres du i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutter. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse.