Musik B

Forudsætninger

For at deltage i musik B skal du deltaget og bestået musik på C-niveau.

Fagbeskrivelse

I musik B beskæftiger du dig med musik og sang både inden for klassisk og rytmisk musik.

Du lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil med andre samtidig med, at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse musik B her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

I musik på B-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

På teoretisk niveau:

 • Du lærer at bruge fagets metoder, teori og terminologi i forbindelse med analyse af musik fra såvel vestlige som ikke-vestlige kulturer
 • Du lærer at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig, kulturel og genremæssig synsvinkel
 • Du får også kendskab til musikalsk notation og lærer at bruge elementær satsteknik med henblik på at lave enkle arrangementer
 • Du får undervisning i musiklære, hørelære og musikteori samt i musikhistoriske og musikkulturelle forhold.

På kunstnerisk performanceniveau:

 • Du får undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter
 • Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, alene og/eller i gruppe
 • Du lærer at bruge krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter. Repertoiret vil være både dansk og internationalt.

Mål

I musikkundskab skal du kunne

 • anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
 • sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng
 • demonstrere kendskab til musikalsk notation
 • anvende elementær satsteknik med henblik på udformning af enkle arrangementer
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

I musikudøvelse skal du kunne

 • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk
 • inden for et dansk og internationalt repertoire synge og spille en- og flerstemmige sange og satser og demonstrere musikalsk udtryksfærdighed
 • samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse:

 • Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnet eller -projektet og i ukendt parallelstof. Du høres i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst otte minutters varighed. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelse.
 • I musikudøvelse skal du fremføre to opgaver, hvoraf den ene kan være en soloopgave. Hver opførelse skal suppleres af en kort redegørelse for det udførte nummers egenart og udtryk. Eksaminationstiden er ca. otte minutter pr. elev.