Musik C

Forudsætning

For at deltage i musik C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Musik C er både for dem der spiller og synger i forvejen og for dem der gerne vil i gang med det. Hvis du ikke har spillet eller sunget så meget, skal du regne med at bruge tid på at øve dig. Det er en anderledes måde at læse lektier end i andre fag.

Faget musik C udfordrer, udvider og udvikler dit musikalske univers og giver dig faglig viden, kundskaber og færdigheder til at udtrykke dig om og i musik. I halvdelen af undervisningstiden arbejder vi med sang og instrumenter. Samarbejdet om at synge og spille er lige så vigtigt som teknisk kunnen. I den anden halvdel af undervisningstiden arbejder vi med musikteori og analyse af musik.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse musik C her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Musikkundskab

 • Grundlæggende musiklære og hørelære
 • Musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik
 • Væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold
 • Anvendelse og forståelse af musikalsk-digitale formidlingsformer
 • Kortere tekster med relation til kernestoffet.

Musikudøvelse

 • Et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland
 • Et varieret udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsatser fra ind- og udland
 • Grundlæggende stemmedannelse og basale instrumentale teknikker
 • Samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikstykke.

Mål

 • At kunne identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
 • At kunne synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • At kunne samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

Eksamen

Eksamen i musik svarer til undervisningen: Musikudøvelse tæller halvt, musikkundskab tæller halvt.

I musikudøvelse synger/spiller du en sang sammen med andre på holdet.

I musikkundskab er du til mundtlig eksamen i 20 minutter (40 minutters forberedelse). Du præsenterer en musikalsk analyse, som er kendt fra undervisningen, og perspektiverer til ukendt stof: musik, tekst, billede eller video.