Naturvidenskab G

Fagbeskrivelse

Undervisningsfaget naturvidenskab skal støtte og fremme kursisternes nysgerrighed og engagement inden for de naturfaglige områder. Kursisterne skal indse betydningen af at have en naturfaglig viden, der belyser naturfaglige problemstillinger i nutidigt og historisk perspektiv. De skal tilegne sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til menneske, natur, teknik og sundhed, herunder forstå mennesket som biologisk væsen. Kursisterne skal kunne forholde sig til naturvidenskabernes muligheder og begrænsninger og sammenholde dem med samfundsmæssige, lokale, globale og etiske forhold. Kursisterne skal kunne anvende fagsprog til beskrivelse af naturfaglige emner og problemstillinger.

Kernestof

 • Stofopbygninger, herunder grundstoffernes periodesystem og Bohrs atommodel.
 • Kemiske reaktioner, herunder syrer og baser.
 • Energibegrebet, herunder fotosyntese og respiration.
 • Celleopbygning.
 • Kroppens organer og kredsløb.
 • Ernæring og fordøjelse.
 • Vands kredsløb.
 • Geologiske kredsløb.
 • Brug af kort og globus.
 • Vejr og klima.
 • Solsystemet.
 • Verdensbilleder.

Mål

Arbejdsmetoder og tankegange. Kursisten skal kunne:

 • Anvende grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog.
 • Anvende enkle naturvidenskabelige modeller.
 • Foretage observationer, indsamle data og behandle disse.

Forklaringer af naturen. Kursisten skal kunne:

 • Demonstrere kendskab til energibegrebet.
 • Beskrive kredsløb i naturen.
 • Beskrive kroppens organer og kredsløb.

Menneske og natur. Kursisten skal kunne:

 • Demonstrere kendskab til faktorer, der påvirker menneskets sundhed.
 • Demonstrere kendskab til samspillet mellem menneske og natur.

Udvikling over tid. Kursisten skal kunne:

 • Demonstrere kendskab til verdensbilleder før og nu.
 • Demonstrere kendskab til processer i naturen.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse naturfag G her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.