Pædagog

Vil du være pædagog?

Du kan du tage et 1-årigt HF-forløb, som giver dig mulighed for at søge ind på en mellemlang videregående uddannelse til pædagog.

Du kan vælge at tage pædagogpakken i Rødovre eller i Albertslund.

  • I Albertslund er fagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C og Dramatik C.
  • I Rødovre er fagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C og Psykologi C.
  • I alt ca. 28 timer om ugen plus hjemmearbejde.

Hvis du består eksamen i de fire fag, kan du søge optagelse i kvote 2 på pædagoguddannelsen på en professionshøjskole.

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for HF enkeltfag. Det betyder, at det mindst skal være et år siden, du forlod folkeskolen. Se ug.dk.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.