Psykologi B

Forudsætninger

For at deltage i psykologi B skal du have deltaget i og bestået psykologi C.

Fagbeskrivelse

I faget psykologi på B-niveau lærer du om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får viden om psykologiske teorier, undersøgelser og eksperimenter, og du lærer at analysere og diskutere ved hjælp af faglig viden. Vi arbejder udelukkende med eksempler fra virkeligheden, og du vil derfor blive præsenteret for begivenheder, der rent faktisk har fundet sted i den virkelige verden. Du lærer også at forholde dig kritisk til psykologisk viden, og du får et indblik i forskellige videnskabelige metoder og videnskabsteoretiske retninger.

På B-niveau skal du udføre et feltarbejde, hvor du alene eller i en gruppe skal undersøge et aktuelt problem fra virkelighedens verden på baggrund af din psykologiske viden om problemet.

Generelt er psykologifaget et fag, mange kan spejle sig selv og sine omgivelser i, og du kan derfor bruge faget til at opnå en større forståelse for, hvorfor nogle mennesker reagerer, som de gør i bestemte situationer. Faget er oplagt for dig, der vil arbejde med mennesker eller interesserer dig for psykologiske forhold.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse psykologi B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Socialpsykologi.
  • Udviklingspsykologi.
  • Kognition og læring.
  • Personlighed og identitet.
  • Psykologisk metode.

Mål

At kende til faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. At kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår på grundlag af et kendt tema med et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 24 timers forberedelsestid. I forberedelsen udarbejder du en synopsis, som du fremlægger til selve prøven, suppleret af uddybende spørgsmål fra din lærer.