Psykologi B

Forudsætninger

For at deltage i psykologi B skal du have deltaget i og bestået psykologi C.

Fagbeskrivelse

I faget psykologi på B-niveau får du et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Ud fra en kritisk holdning lærer du at forholde dig til centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse psykologi B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Socialpsykologi.
  • Udviklingspsykologi.
  • Kognition og læring.
  • Personlighed og identitet.
  • Psykologisk metode.

Mål

At kende til faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. At kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår grundlag af et kendt tema med et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 24 timers forberedelsestid. I forberedelsen udarbejder du en synopsis, som du fremlægger til selve prøven, suppleret af uddybende spørgsmål fra din lærer.