Psykologi C

Forudsætninger

For at deltage i psykologi C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I faget psykologi på C-niveau lærer du om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får viden om psykologiske teorier, undersøgelser og eksperimenter, og du lærer at analysere og diskutere ved hjælp af faglig viden. Vi arbejder udelukkende med eksempler fra virkeligheden, og du vil derfor blive præsenteret for begivenheder, der rent faktisk har fundet sted i den virkelige verden. Generelt er psykologifaget et fag, mange kan spejle sig selv og sine omgivelser i, og du kan derfor bruge faget til at opnå en større forståelse for, hvorfor nogle mennesker reagerer, som de gør i bestemte situationer. Faget er oplagt for dig, der vil arbejde med mennesker eller interesserer dig for psykologiske forhold.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse psykologi C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

Du får et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat.

Mål

At kende til faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. At kunne analysere og reflektere over psykologiske forhold og forholde sig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven former sig som en samtale mellem dig og din lærer på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, som din lærer har valgt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.