Religion B

Forudsætninger

For at deltage i religion B skal du have deltaget i og bestået religion C.

Fagbeskrivelse

I Religion B fordyber man sig i kristendom, islam og enten hinduisme eller buddhisme samt andre religioner og religionsfaglige emner som fx sikhisme, dødsopfattelser, helligsteder eller ateisme.

Gennem fagets teori lærer du at forstå og argumentere ud fra både religiøse og ikke-religiøse synspunkter.

Faget har fokus på at forstå og diskutere religionernes rolle i forhold til aktuelle problemstillinger i den globaliserede verden.

Faget afsluttes med et selvstændigt religionsfagligt projekt, som skal præsenteres til eksamen.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse religion B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.
  • Du lærer om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd. Du får også indsigt i religionsvidenskabelig teori og læser en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.
  • I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.
  • I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.
  • Du gennemgår også tekster om buddhisme eller hinduisme, både fra religionernes oprindelse og fra nutiden.

Mål

  • At kunne redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disses formative, historiske og nutidige skikkelser.
  • At kunne redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik.
  • At kunne anvende religionsfaglig terminologi
  • At kunne karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • At kunne fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs forståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven sker på grundlag af dit afsluttende projekt og en ukendt tekst. Du drøfter din projektrapport samt fremlægger og drøfter den ukendte tekst. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får en forberedelsestid på ca. 1 time.