Religion C

Forudsætninger

For at deltage i religion C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I religion C lærer du om verdens to største religioner: kristendom og islam, men der er også fokus på andre aktuelle religioner og livsopfattelser. Fagets fokus er de religionsfaglige begreber som fx myte, kosmos-kaos, ritual og helligsted og de tekster, billeder og film hvor det kommer til udtryk.

Du lærer om religionernes formative periode og klassiske tekster, men også hvordan de spiller en rolle i nutiden.

Gennem faget lærer du at forstå og argumentere ud fra religiøse og ikke-religiøse argumenter.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse religion C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Gennem kernestoffet skal kursisterne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.
Kernestoffet er:

 • Kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster.
 • Islam set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og hadithsamlinger samt nutidige tekster.
 • Væsentlige sider af en anden af de større, nulevende religioner med en længere historie og global betydning og udbredelse. I arbejdet skal indgå både tekster fra religionens historie samt nutidige tekster.
 • Væsentlige sider af yderligere én valgfri religion, et veldefineret religionsfagligt emne eller en religionsvidenskabelig teori.
 • Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.

Der kan indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.

Mål

 • At kunne disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminolog
 • At kunne redegøre for grundlæggende sider af kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse.
 • At kunne redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser.
 • At kunne redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse
 • At kunne redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion eller et veldefineret religionsfagligt emne.
 • At kunne karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber.
 • At kunne karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver.
 • At kunne karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter.
 • At kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
 • At kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.