Samfundsfag D

Fagbeskrivelse

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold. Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og klædes på til at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse samfundsfag D her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Det politiske system i Danmark, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt niveau. De politiske partier. Velfærdsmodeller. Arbejdsmarkedet, herunder organisering og virkemåde
  • Økonomi
  • Det økonomiske kredsløb. Økonomisk politik, især finanspolitik. EUs betydning for Danmarks økonomi
  • Internationale forhold
  • Danmark og EU. Danmark og internationale organisationer
  • Sociologi
  • Identitetsdannelse. Forhold mellem individ og samfund.

Mål

At du kommer til at kunne:

a) redegøre for det politiske system, partier, demokratiske processer og beslutninger

b) redegøre for arbejdsmarkedets organisering og virkemåde

c) forklare velfærdsmodeller og forstå forudsætningerne for velfærdssamfundets forandringer

d) forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge

e) redegøre for internationale forholds betydning for Danmarks handlemuligheder

f) forstå og forklare årsagerne til sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.