Spansk 0-B

Forudsætninger

For at deltage i spansk 0-B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I spansk 0-B får du et grundlæggende, alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du kendskab til spansk grammatik.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse spansk B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

I faget spansk på 0-B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel fiktion som sagprosa, herunder medietekster.

Til den sproglige træning hører at udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner. Du vil i den sammenhæng lære om det spanske sprogs grammatik, fonetik (sprogets lyde) og pragmatik (sprogets brug), lige som du vil opnå et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner.

Sammen med indlæring af det spanske sprog får du bl.a. også kendskab til spansksprogede samfund og deres kulturer og samfundsforhold. Det gælder forhold i Spanien og andre spansksprogede områder.

Mål

  • At læse og skrive spansk på grundlæggende niveau.
  • At tale og forstå spansk på grundlæggende niveau.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

I første del skal du på spansk gøre rede for en ukendt spansksproget tekst. I anden del fører du en samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. en times forberedelse.