Tyrkisk B

Forudsætninger

For at deltage i tyrkisk B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I tyrkisk B lærer du at udtale et enkelt og forståeligt standardtyrkisk samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

Du får også et elementært kendskab til tyrkiske samfundsforhold samt tyrkisk historie, kultur og litteratur. Desuden lærer du om de mest centrale dele af tyrkisk grammatik og træner både den sproglige og den skriftlige side.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse tyrkisk B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Udtale, intonation, oplæsning og oversættelse
 • Skønlitterære tekster af forskelligt omfang, som belyser centrale dele af Tyrkiets litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling
 • Lyd- og billedmedier som støtte for lytteforståelse, læseforståelse, tale- og skrivefærdighed
 • Et aktivt ordforråd på ca. 1600 centrale tyrkiske ord
 • De mest centrale dele af tyrkisk grammatik
 • Fagets mest centrale hjælpemidler, herunder it
 • Elementært kendskab til samfundsforhold, historie, kultur og litteratur i Tyrkiet.

 

Mål

 • At forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardtyrkisk
 • At udtale enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt
 • At læse og forstå adapterede tekster, såvel skønlitterære som ikke-skønlitterære, og lettere, uadapterede tekster
 • At benytte et ordforråd, som sætter dem i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og om studerede emner og tekster
 • At anvende den centrale formlære og sætningsbygning i et forståeligt og enkelt, men nogenlunde sammenhængende tyrkisk talesprog
 • At på et elementært niveau forstå de studerede emner på grundlag af kendskab til tyrkisk litteratur, kultur, historie og samfundsforhold
 • At skrive tyrkisk på computer og udtrykke sig skriftligt på et enkelt, men nogenlunde korrekt dagligdags tyrkisk
 • At benytte fagets relevante hjælpemidler
 • At anvende strategier for sprogtilegnelse og forståelse af andre kulturer.

Eksamen

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve.

 • Første del af prøven baserer sig på en samtale på standardtyrkisk med udgangspunkt i en kendt tekst på ca. ¾ normalside, samt oplæsning og oversættelse af mindre passager på ca. 50 ord.
 • I anden del af prøven skal du føre en samtale på standardtyrkisk (ca. fem minutter) med udgangspunkt i ukendt billedmateriale om et alment emne.

Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. en times forberedelsestid.