Tysk B

I tysk fortsættersprog B øver du dig i at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og du får udvidet dit tyske ordforråd. Samtidig får du et godt kendskab til tysk kultur, historie og samfund. Du bliver også bedre til at reflektere på tysk over litterære tekster, film, musik og andre typer tekster.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Tysk er EU’s største modersmål, og uanset om du vil arbejde med handel, teknologi, historie, kultur eller bare gerne vil ud i verden, er tysk sprog et godt kort at have på hånden.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at udtrykke dig mundtligt på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Du træner dig i at skrive på tysk. Du arbejder også med at forstå og fortælle om forskellige typer af tysksprogede tekster, både skrevne tekster, musik, hjemmesider og spillefilm.

Du træner de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, sådan at du bedre kan kommunikere på tysk.

Ud over at lære sproget får du en masse viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold.

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationstiden varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget hvis du har haft tysk i folkeskolen eller har lignende forudsætninger.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse tysk B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.