Tysk C

Forudsætninger

For at deltage i tysk C forudsætter det, at du have forudsætninger tilsvarende tysk på 10. klasses niveau.

Fagbeskrivelse

I tysk fortsættersprog C lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse tysk C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

I tysk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

Mål

  • At opnå kompetence til at kommunikere, dvs. føre en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk.
  • At få indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland samt forståelse af tysk litteratur.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale, der skal have tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet skal bestå af en eller flere tekster med et samlet omfang på maks. én normalside.

Der er en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter, og du har ca. en times forberedelsestid.