Evaluering og kvalitetssikring

Vestegnen HF & VUC’s kvalitetssikring og –udvikling er bygget op omkring et kvalitetssystem, der i samspil med strategien for 2019-2021 samt institutionens organisering og ledelsesgrundlag danner rammen for den løbende sikring og udvikling af kvaliteten i vores kerneopgave. Kvalitetssystemet og den løbende opfølgning fremgår nedenfor.

Kvalitetssystem

Opfølgningsplaner og elevtrivsel

Nedenfor ses de seneste årlige opfølgningsplaner samt resultaterne af den årlige elevtrivselsundersøgelse.

Opfølgningsplan for Vestegnen HF & VUC, 2018-19
Kursistevaluering 2018
Kursistevaluering samt opfølgning, 2014-15
Kursistevaluering samt opfølgning, 2012-13
Eksempel på studiebog, HF