Evaluering og kvalitetssikring

Vi er optaget af hele tiden at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser. Derfor evaluerer vi løbende vores undervisning, vores faglighed og effekterne af vores uddannelsesforløb. Vi er ved at udvikle en ny kvalitetspolitik og benytter os indtil denne er færdiggjort af følgende retningslinjer for vores evaluering og kvalitetssikring:

Retningslinjer for holdevaluering og kvalitetsudvikling, AVU og HF

Løbende evaluering og kvalitetssikring

Vi evaluerer løbende både undervisningen, det faglige niveau, samt det sociale miljø på vores hold. Hvert tredje år gennemfører vi en større og samlet elevtrivselsundersøgelse (ETU). De seneste resultater herfra kan ses på nedenstående links.

Kursistevaluering samt opfølgning, 2014-15
Kursistevaluering samt opfølgning, 2012-13
Kursistevaluering samt opfølgning, 2010-11
Evaluering og feedback på Vestegnen HF & VUC
Eksempel på studiebog, HF