Evaluering og kvalitetssikring

Vestegnen HF & VUC’s kvalitetssikring og –udvikling er bygget op omkring et kvalitetssystem, der i samspil med strategien for 2019-2021 samt institutionens organisering og ledelsesgrundlag danner rammen for den løbende sikring og udvikling af kvaliteten i vores kerneopgave. Kvalitetssystemet og den løbende opfølgning fremgår nedenfor.

Læs mere om vores kvalitetssystem.

Opfølgningsplaner og elevtrivsel

Nedenfor ses de seneste årlige opfølgningsplaner samt resultaterne af den årlige elevtrivselsundersøgelse.

Opfølgningsplan 2020-2021
Kvalitetsrapport 2019-2020 samt afrapportering på opfølgningsplan
Opfølgningsplan for Vestegnen HF & VUC, 2018-19
Kursistevaluering 2018
Kursistevaluering samt opfølgning, 2014-15
Kursistevaluering samt opfølgning, 2012-13
Eksempel på studiebog, HF