Fraværstal

Vestegnen HF & VUC skal ifølge bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser offentliggøre oplysning om det samlede fravær i det foregående skoleår.

Skoleåret 2018-2019 (gennemsnitlig fraværsprocent)

  • HF (fysisk fravær): 29%
  • HF (skriftligt fravær): 25%

Vores registrering af det skriftlige fravær har ikke været konsistent i skoleåret 2018-19. Det opgjorte tal er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Vestegnen HF & VUC deltager i 2018-2020 i et forsøgs- og udviklingsprojekt om nedbringelse af fravær på HF i samarbejde med EVA og STUK og gennemfører i øvrigt en række interne indsatser for at styrke elevers og kursisters fremmøde.