Studieplan HF

Vestegnen HF & VUC’s HF-studieplan beskriver, hvorledes vi løbende planlægger, gennemfører og justerer undervisningen, så vi opfylder HF-bekendtgørelsens formål om, at vores kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer. Men lige så centralt er det for os, at vi imødekommer vores voksne kursisters uddannelsesmæssige og personlige behov.

Læs den overordnede HF-studieplan nedenunder.

Studieplan HF, 2016-17
Eksempel på studiebog, HF