Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Jette Kammer Jensen, Formand – Udpeget af Albertslund Kommune.

Lars Falsig  Næstformand – Kommunalbestyrelserne i Regionen.
Flemming Østergaard Hansen – Udpeget af Rødovre Kommune.
Lars Mortensen – Udpeget ved selvsupplering.
Steen Søndergaard – Professionshøjskolen UCC.
Hjørdis Dyrlund Petersen – Udpeget af medarbejderne, med stemmeret.
Anders Bentsen-Bøhm – Udpeget af medarbejderne, uden stemmeret.
Simon Pihl Jørgensen – Udpeget af kursisterne, med stemmeret.
Sabina Juel Hansen –  Udpeget af kursisterne, uden stemmeret.
Tue Sanderhage – Direktør, Vestegnen HF & VUC.

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 19. marts 2018
Bestyrelsesmøde 19. december 2017

Bestyrelsesmøde 28. september 2017
Bestyrelsesmøde 20. juni 2017
Bestyrelsesmøde 27. marts 2017