HF-lærere

Her finder du en oversigt over vores HF-lærere.

Mail til personale: initialer@vucv.dk.

HF-lærere

Aniko Kovacs Pedersen, ANP,  engelsk, italiensk

Annette Lundbak Krabbe, ALK, dansk, religion, læsevejleder, pædagogisk administrativ medarbejder

Brian Stevn Hansen, BSH, dansk, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation

Camilla Kramvig, CKR, psykologi

Camilla Lohmann Øe, CLO, billedkunst, matematik, religion

Camilla Mc Cuiston, CMC, engelsk, psykologi, kursusleder, pædagogisk administrativ medarbejder

Carsten Ib Demant Petersen, CDP, kemi, matematik

Cecilie Marie Kudal, CKU, historie, religion, tyrkisk

Daniel Mourad Jensen, DJ, arabisk

Ditte Rahbek Sørensen, DS, dramatik, religion

Dorte Thelander Motzfeldt, DTM, historie, religion, kursusleder

Dorthe Damgaard, DD, biologi, kemi

Elisabeth Pugh Rosenkvist, EPR, matematik, psykologi

Eva Degn Egebjerg, EE, geografi, kemi

Eva M. Laursen, EL, matematik, idræt

Frederik Justiniano Gøth, FJG, spansk

Gert Friis Nielsen, GN, matematik

Gülistan Ucak, GU, psykologi, samfundsfag

Helene Fibiger Ernst, HFE, dansk, dramatik

Helle Kallager, HKA, dansk, samfundsfag

Henrik Guldborg Bøge, HGB, historie, samfundsfag

Inge Katrine Rosdahl, IRO, engelsk, historie

Ingrid Elholm Olsen, IO, dramatik, historie

Janus Juul-Povlsen, JJP, fysik, matematik

Karsten Bay Jensen, KJ, biologi, kemi

Kim Solander Tvede, KTR, geografi, samfundsfag

Kit Pia Panduro Axelsen, KA, dansk, religion

Lene Rüsz Østerbye, LRH, biologi

Lærke Hvid Pedersen, LHP, engelsk, historie

Mads Krogh Lemminger, MKL, dansk, retorik

Marie Brønnum Jensen, MBJ, idræt, psykologi

Morten Storm Hansen, MSH, engelsk, mediefag

Muhamed Ali Moos Al-Humaid, MAH, matematik

Natalia Caroline Auer, NA, engelsk, fransk, spansk, læsevejleder

Nete Damby Thillemann, NT, engelsk, religion

Nicolai Overgaard Larsen, NOL, filosofi, matematik

Nille Elm Falkenfeldt, NF, dansk, musik

Nina Esper, NE, dansk, mediefag

Rikke Jørgensen, RJ, geografi

Rune Heintze Nørgaard, RN, biologi, geografi

Sara Møller Poulsen, SMP, dansk, historie (barsel)

Sebastian Hauge Lerche, SHL, afsætning, dansk, erhvervsøkonomi, innovation

Simon Veber Weishaupt, SW, engelsk

Sofie Brix Adsersen, SBA, dansk, tysk

Souzane Høgh, SK, arabisk, mediefag

Steen Drews Christensen, SDC, dansk, mediefag

Stina Nissen Veljici, SNV, engelsk, samfundsfag

Søren Stidsing Heerfordt, SHF, engelsk, samfundsfag

Thomas Wulff, TW, dansk, engelsk

Tim Marqvard Nymann Jensen, TNJ, engelsk, mediefag

Tomas Kirstein Schmidt, TKS, historie, samfundsfag

Troels Jonas Bergerud Dilling, TD, dansk, fransk, musik

Tuncay Baysal, TBA, engelsk

Ulf Heile Bolgann, UHB, historie, psykologi

 

Ud over vores HF-lærere kan du også finde oversigter over vores AVU-, FVU- og ordblindelærere.