HF-lærere

Mail til personale: initialer@vucv.dk

Alice Yang Andersen, AYA, kinesisk, engelsk

Anders Bentsen-Bøhm, AB, dansk, historie

Anette Ranvild, AR, dansk, engelsk, studievejleder

Aniko Kovacs Pedersen, ANP,  engelsk, italiensk

Anne Broberg (ABR), geografi

Anne Marie Dam Pedersen, AP, dansk, filosofi, psykologi

Annette Lundbak Krabbe, ALK, dansk, religion, læsevejleder, pædagogisk administrativ medarbejder

Brian Stevn Hansen, BSH, dansk, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation

Camilla Kramvig, CKR, psykologi

Camilla Mc Cuiston, CMC, engelsk, psykologi, kursusleder, pædagogisk administrativ medarbejder

Camilla Lohmann Øe, CLO, matematik, religion

Carsten Larsen, CLA, erhvervsøkonomi, idræt, samfundsfag

Carsten Ib Demant Petersen, CDP, kemi, matematik

Cecilie Marie Kudal, CKU, historie, religion, tyrkisk

Cecilie Venø Nielsen, CVN, dansk

Daniel Mourad Jensen, DJ, arabisk

Ditte Rahbek Sørensen, DS, dramatik, religion

Dorte Thelander Motzfeldt, DTM, historie, religion, kursusleder

Dorthe Damgaard, DD, biologi, kemi

Elin Katja Hesselholt Munck, KM, psykologi

Elisabeth Pugh Rosenkvist, EPR, matematik, psykologi

Else Trier, ET, dansk, historie, læsevejleder

Eva Degn Egebjerg, EE, geografi, kemi

Eva M. Laursen, EL, matematik

Frederik Justiniano Gøth, FJG, spansk

Gert Friis Nielsen, GN, matematik

Gülistan Ucak, GU, psykologi, samfundsfag

Helene Fibiger Ernst, HFE, dansk, dramatik

Helle Kallager, HKA, dansk, samfundsfag

Henrik Guldborg Bøge, HGB, historie, samfundsfag

Iman Riad Mohammed Hassani, IH, engelsk, historie

Inge Katrine Rosdahl, IRO, engelsk, historie

Ingrid Elholm Olsen, IO, dramatik, historie

Jacob Bach, JB, dansk, musik

Janus Juul-Povlsen, JJP, fysik, matematik

Jens Juul, JJU, historie, samfundsfag, studievejleder

Jørgen Valentin Laursen, JVL, engelsk

Karsten Bay Jensen, KJ, biologi, kemi

Kasper Andreasen, KAN, dansk

Kasper Qvist Færgemann, KF, erhvervsøkonomi

Kåre Lund Martsum, KLM, matematik

Kim Solander Tvede, KTR, geografi, samfundsfag

Kirsten Hundahl, KHU, engelsk, pædagogisk administrativ medarbejder, studievejleder

Kirstine Wind, KRW, samfundsfag

Kit Pia Panduro Axelsen, KA, dansk, religion

Kofi Danquah Mensah, KME, erhvervsøkonomi, matematik

Kristoffer Aage Bredahl, KAB, kemi

Lærke Hvid Pedersen, LHP, engelsk, historie

Laura Maria Kjær, LMK, dansk, engelsk

Leif Djurhuus, LD, matematik

Lene Rüsz Østerbye, LRH, biologi

Lior Samssund Waniewitz, LW, historie, religion

Lisa Eriksen, LKE, dansk, religion

Lisbet Geerthsen, LG, dansk, engelsk

Mads Krogh Lemminger, MKL, dansk, retorik

Margrethe Østergaard, MOE, dansk, filosofi

Marie Brønnum Jensen, MBJ, idræt, psykologi

Morten Eyrich, ME, matematik

Morten Storm Hansen, MSH, engelsk, mediefag

Muhamed Ali Moos Al-Humaid, MAH, matematik

Muhammed Erkan Bayhan, MEB, matematik

Nathalie Caroline Auer, NA, engelsk, fransk, spansk, læsevejleder

Nete Damby Thillemann, NT, engelsk, religion

Nicolai Overgaard Larsen, NOL, filosofi, matematik

Nille Elm Falkenfeldt, NF, dansk, musik

Nina Esper, NE, dansk, mediefag

Ole Løwe Graf, OLG, billedkunst, samfundsfag

Ole Jeppesen, OJE, historie

Peter Overgaard, PO, latin, tyrkisk

Peter Ussing, PU, samfundsfag

Philippe Provençal, PP, fransk, arabisk

Rikke Jørgensen, RJ, geografi

Rune Heintze Nørgaard, RN, biologi, geografi

Sara Mari Balsov Rasmussen, SR, historie, religion

Sara Møller Poulsen, SMP, dansk, historie

Sebastian Hauge Lerche, SHL, afsætning, dansk, erhvervsøkonomi, innovation, markedskommunikation

Signe Voigt Knudsen, SVN, historie, religion

Simon Veber Weishaupt, SW, engelsk

Sofie Katrine Brix Adsersen, SBA, dansk, tysk

Souzane Høgh, SK, arabisk, mediefag

Søren Sølvhøj Skovby, SSK, dansk, innovation, geografi

Søren Stidsing Heerfordt, SHF, engelsk, samfundsfag

Steen Drews Christensen, SDC, dansk, mediefag

Stefan A. Kildegaard Vangsøe, SV, biologi, kemi

Stina Nissen Veljici, SNV, engelsk, samfundsfag

Svende Claus Svendsen, SCS, historie, samfundsfag

Thomas Vejlgård Samuelsen, TVS, engelsk

Thomas Wulff, TW, dansk, engelsk

Tim Marqvard Nymann Jensen, TNJ, engelsk, mediefag

Tina Bech Nørregaard, TBN, billedkunst, dansk, design og arkitektur

Tomas Kirstein Schmidt, TKS, historie, samfundsfag

Troels Jonas Bergerud Dilling, TD, dansk, fransk, musik

Tuncay Baysal, TBA, engelsk

Ulf Heile Bolgann, UHB, historie, psykologi