HF-lærere

Her finder du en oversigt over vores HF-lærere.

Mail til personale: initialer@vucv.dk.

HF-lærere

Alice Yang Andersen, AYA, engelsk, kinesisk

Anette Ranvild, AR, dansk, engelsk, studievejleder

Aniko Kovacs Pedersen, ANP,  engelsk, italiensk

Anne Broberg, ABR, geografi

Annette Lundbak Krabbe, ALK, dansk, religion, læsevejleder, pædagogisk administrativ medarbejder

Brian Stevn Hansen, BSH, dansk, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation

Camilla Kramvig, CKR, psykologi

Camilla Lohmann Øe, CLO, billedkunst, matematik, religion

Camilla Mc Cuiston, CMC, engelsk, psykologi, kursusleder, pædagogisk administrativ medarbejder

Carsten Ib Demant Petersen, CDP, kemi, matematik

Carsten Larsen, CLA, erhvervsøkonomi, idræt, samfundsfag

Cecilie Marie Kudal, CKU, historie, religion, tyrkisk

Daniel Nørby Hundahl, DHU, idræt

Daniel Mourad Jensen, DJ, arabisk

Ditte Rahbek Sørensen, DS, dramatik, religion

Dorte Thelander Motzfeldt, DTM, historie, religion, kursusleder

Dorthe Damgaard, DD, biologi, kemi

Elin Katja Hesselholt Munck, KM, psykologi

Elisabeth Pugh Rosenkvist, EPR, matematik, psykologi

Else Trier, ET, dansk, historie, læsevejleder

Eva Degn Egebjerg, EE, geografi, kemi

Eva M. Laursen, EL, matematik, idræt

Frederik Justiniano Gøth, FJG, spansk

Gert Friis Nielsen, GN, matematik

Gülistan Ucak, GU, psykologi, samfundsfag

Helene Fibiger Ernst, HFE, dansk, dramatik

Helle Kallager, HKA, dansk, samfundsfag

Henrik Guldborg Bøge, HGB, historie, samfundsfag

Iman Riad Mohammed Hassani, IH, engelsk, historie

Inge Katrine Rosdahl, IRO, engelsk, historie

Ingrid Elholm Olsen, IO, dramatik, historie

Jacob Bach, JB, dansk, musik

Janus Juul-Povlsen, JJP, fysik, matematik

Jørgen Valentin Laursen, JVL, engelsk

Karsten Bay Jensen, KJ, biologi, kemi

Kasper Andreasen, KAN, dansk

Kim Solander Tvede, KTR, geografi, samfundsfag

Kit Pia Panduro Axelsen, KA, dansk, religion

Kofi Danquah Mensah, KME, erhvervsøkonomi, matematik

Leif Djurhuus, LD, matematik

Lene Rüsz Østerbye, LRH, biologi

Lior Samssund Waniewitz, LW, historie, religion

Lisbet Geerthsen, LG, dansk, engelsk

Lærke Hvid Pedersen, LHP, engelsk, historie

Mads Krogh Lemminger, MKL, dansk, retorik

Margrethe Østergaard, MOE, dansk, filosofi

Marie Brønnum Jensen, MBJ, idræt, psykologi

Morten Eyrich, ME, matematik

Morten Storm Hansen, MSH, engelsk, mediefag

Muhamed Ali Moos Al-Humaid, MAH, matematik

Muhammed Erkan Bayhan, MEB, matematik, matematikvejleder

Natalia Caroline Auer, NA, engelsk, fransk, spansk, læsevejleder

Nete Damby Thillemann, NT, engelsk, religion

Nicolai Overgaard Larsen, NOL, filosofi, matematik

Nille Elm Falkenfeldt, NF, dansk, musik

Nina Esper, NE, dansk, mediefag

Ole Løwe Graf, OLG, billedkunst, samfundsfag

Peter Overgaard, PO, latin, tyrkisk

Peter Ussing, PU, samfundsfag

Philippe Provençal, PP, fransk, arabisk

Rikke Jørgensen, RJ, geografi

Rune Heintze Nørgaard, RN, biologi, geografi

Sara Møller Poulsen, SMP, dansk, historie (barsel)

Sebastian Hauge Lerche, SHL, afsætning, dansk, erhvervsøkonomi, innovation

Signe Voigt Knudsen, SVN, historie, religion

Simon Veber Weishaupt, SW, engelsk

Sofie Brix Adsersen, SBA, dansk, tysk

Souzane Høgh, SK, arabisk, mediefag

Steen Drews Christensen, SDC, dansk, mediefag

Stefan A. Kildegaard Vangsøe, SV, biologi, kemi

Stina Nissen Veljici, SNV, engelsk, samfundsfag

Søren Stidsing Heerfordt, SHF, engelsk, samfundsfag

Søren Sølvhøj Skovby, SSK, dansk, innovation, geografi

Thomas Vejlgård Samuelsen, TVS, engelsk

Thomas Wulff, TW, dansk, engelsk

Tim Marqvard Nymann Jensen, TNJ, engelsk, mediefag

Tina Bech Nørregaard, TBN, billedkunst, dansk, design og arkitektur

Tomas Kirstein Schmidt, TKS, historie, samfundsfag

Troels Jonas Bergerud Dilling, TD, dansk, fransk, musik

Tuncay Baysal, TBA, engelsk

Ulf Heile Bolgann, UHB, historie, psykologi

 

Ud over vores HF-lærere kan du også finde oversigter over vores AVU-, FVU- og ordblindelærere.