Kursistråd

Kursistråd på Vestegnen HF & VUC

På Vestegnen HF & VUC deltager rigtig mange kursister aktivt i skolens liv, også uden for undervisningen. Det gavner særligt vores kursistråd.

Skolen har et aktivt kursistråd som etableres hvert år i august måned. Kursistrådet er repræsenteret med to medlemmer i skolens bestyrelse.

Kursistrådet nedsætter et festudvalg og et kulturudvalg, der står for at arrangere aktiviteter på skolen – herunder fester og fredagscaféer.

Rådet deltager desuden sammen med personalet i en række udvalg, som er vigtige for trivsel og udvikling på skolen. Det gælder udvalg vedr. indretning og om- og nybygning.

Kursistrådet kan kontaktes på kursistraad@vucv.dk

Albertslund

Formand for kursistrådet: Tobias Hinz Nielsen

Næstformand for kursistrådet: Linnea Samson

Formand for festudvalget: Simon Sofussen

Næstformand for festudvalget: Mathias Skelmose

Øvrige medlemmer af kursistrådet og festudvalget: Stella Hansen, Freja Graffe, Gustav Lotz, Sofie Jakobsen, Sofie Ladefoged, Mads Ekgreen, Magnus, Mads Halkjær og Mathias Hoffmann.


Rødovre

Der er endnu ikke afholdt valg til kursistrådet og festudvalget i Rødovre.