Kursistråd

Kursistråd på Vestegnen HF & VUC

På Vestegnen HF & VUC deltager rigtig mange kursister aktivt i skolens liv, også uden for undervisningen.

Skolen har et aktivt kursistråd som etableres hvert år i august måned. Kursistrådet er repræsenteret med to medlemmer i skolens bestyrelse.

Kursistrådet nedsætter et festudvalg og et kulturudvalg, der står for at arrangere aktiviteter på skolen – herunder fester og fredagscaféer.

Rådet deltager desuden sammen med personalet i en række udvalg, som er vigtige for trivsel og udvikling på skolen. Det gælder udvalg vedr. indretning og om- og nybygning.

Kursistrådet kan kontaktes på kursistraad@vucv.dk

Albertslund

Formand: Sabina Juel Hansen

Næstformand: Sarah Sandsted

Øvrige medlemmer: Simon Sofussen, Mathias Hauerberg, Jonas Harpsøe Christoffersen, Valdemar Gerly Rosenkrands, William Esmann Lundsteen, Rikke Bøggild Pedersen, Mathilde Scunck, Jonas Harild, Sie Naja Henriksen, Matilde Dedenroth Olsen, Alexander Vargas Pedersen.

Formand for festudvalget: Mathias Hauerberg

Næstformand for festudvalget: Simon Sofussen

Øvrige medlemmer:  Jonas Harpsøe Christoffersen, Valdemar Gerly Rosenkrands, William Esmann Lundsteen, Mathilde Scunck, Jonas Harild, Sie Naja Henriksen, Matilde Dedenroth Olsen, Alexander Vargas Pedersen, Sabina Juel Hansen.

Rødovre

Formand: Simon Pihl Jørgensen

Næstformand:  Christina Hinz

Kasserer: Natasja Grønkjær Rose

Desuden Katrine Marie Jensen, Magnus Rohde og Malene Jensen

Formand for festudvalget: Alexander Kobberdal

Næstformand for festudvalget: Noah Kristensen.