Ledelse

Mail til personale: initialer@vucv.dk

OBS: Al tilmelding foregår gennem vejledningen.

Direktør

Tue Sanderhage, TUS

Økonomi- og IT-chef

May Brandt, MB

Chef for digital læring

Troels H. Pedersen, THP

Chef for studieadministration og ordblindeområdet

Kirsten Habekost, KH

Uddannelseschefer

Christa Hauser, CHA (AVU, FVU og erhverv)
Shakeela Kragh-Ghalbia, SKG (HF)

Uddannelsesledere, HF

Peter Toft, PT
Rikke Randorff Hegnhøj, RRH

Fra venstre: May Brandt, Shakeela Kragh-Ghalbia, Peter Toft, Tue Sanderhage, Rikke Randorff Hegnhøj, Troels H. Pedersen, Christa Hauser, Kirsten Habekost