Ledelse

Her finder du en oversigt over Vestegnen HF & VUC’s ledelse.

Mail til personale: initialer@vucv.dk.
OBS: Al tilmelding foregår gennem vejledningen.

Organisationsdiagram for ledelsen.

Direktør

Tue Sanderhage, TUS

Chef for økonomi, IT og digitalisering samt personale/HR

May Brandt, MB

Online-chef

Jakob Fischer Jørgensen, JFJ

Chef for studieadministration og ordblindeområdet

Kirsten Habekost, KH

Uddannelseschefer

Carsten Ingolff Serup Lindbo, CLI (AVU, FVU, VEU)
Shakeela Kragh-Ghalbia, SKG (HF)

Uddannelsesledere, HF

Peter Toft, PT
Rikke Randorff Hegnhøj, RRH

Vestegnen HF & VUC's ledelse
Vestegnen HF & VUC’s ledelse. Fra venstre: May Brandt, Shakeela Kragh-Ghalbia, Peter Toft, Tue Sanderhage, Rikke Randorff Hegnhøj, Troels H. Pedersen (stoppet pr. 1. november 2018), Christa Hauser, Kirsten Habekost