Ledelse

Mail til personale: initialer@vucv.dk

OBS: Al tilmelding foregår gennem vejledningen.

Direktør

Tue Sanderhage, TUS

Økonomi- og IT-chef

May Brandt, MB

Chef for digital læring

Troels H. Pedersen, THP

Studiechef

Stillingen er vakant

Uddannelseschefer

Christa Hauser, CHA, AVU og FVU
Kirsten Habekost, KH, HF og ordblindeundervísning

Shakeela Kragh-Ghalbia, SKG, HF

Fra venstre: Christa Hauser, Kirsten Habekost, Tue Sanderhage, Shakeela Kragh-Ghalbia, Troels H. Pedersen, May Brandt