Sevgi Ücler, SU, Leder for uddannelsesadministration og SU