Vejledere

Mail til personale: initialer@vucv.dk

 

Studievejledere (Albertslund)

Emilie Vangslev, EV, Studentermedhjælper

Jens Juul, JJU

Julie Kragh Christiansen, JCH

Kirsten Hundahl, KHU (realkompetencevurderinger, IKV/RKV)

Kristoffer Thelander Motzfeldt, KTM, Studentermedhjælper

Lise Grønnehøj Eriksen, LER

Marianne Jæpelt, MJ (ordblindekoordinator)

Mette Jacobsen, MJA

Nanna Højberg, NHA, Studentermedhjælper

Ole E. Jensen, OJ

Thomas Vejlgård Samuelsen, TVS, Studentermedhjælper

Trine Suhr Andersen, TSA

 

Studievejledere (Rødovre)

Anette Ranvild, AR

Lise Grønnehøj Eriksen, LER

Hanne Lena Frøsig, HF

 

SU-vejledere

Camilla Elisabet Scheibel, CES

Regitze Pihl, RPI

Susanne Holmer, SH