Uddannelseschef

Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og at mange får en videregående uddannelse. Vi er synlige på Vestegnen og har mange samarbejder med jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vi søger en uddannelseschef, som skal have særligt ansvar for AVU og FVU samt Erhverv. Frem til sommeren 2019 har man tillige ansvaret for samarbejdet med produktionsskolerne om Kombineret Ungdomsuddannelse.

Vi har brug for en strategisk og pædagogisk orienteret chef, der kan sætte ramme og retning med undervisning som kerneopgaven. Vi har også brug for en chef, der kan navigere i politiske omskiftelige tider, da både uddannelser og vores samarbejde med virksomheder står over for spændende forandringer og med nye potentialer, som den nye chef skal medvirke til at udfolde. Her skal vores nye chef være i stand til at styrke et strategisk og tværinstitutionelt arbejde omkring vores uddannelser og kunne skabe en vækst på VEU/Erhverv.

Vi har brug for en chef som:

 • på de indre linjer kan lede med nærvær, tilstedeværelse – vores lærergruppe er erfarne, dedikerede og engagerede og har brug for lige dele støtte og forstyrrelse
 • på de ydre linjer kan se muligheder og vælger samarbejdet og er god til at danne relationer med samarbejdspartnere og kunder
 • kan lede forandringer og tænke både strategisk og praktisk under skiftende politiske vinde
 • har visioner for et nyt AVU og FVU ift. mål, målgruppe, tilrettelæggelsesformer mv.
 • har visioner for at vækste Erhverv sammen med bl.a. vores erhvervskonsulent – samt at være opsøgende på nye muligheder hos virksomheder, brancher, kommuner mv.
 • ser muligheder i både læring i klasserummet og digitalt samt i kombinationen mellem disse læringsformer
 • ser samarbejde med medarbejdere og chefer internt som et aktiv, og som kan samarbejde på tværs af andre VUC’er og aktører på området
 • har lyst til at arbejde med de særlige vilkår og den kursistgruppe, som kendetegner Vestegnen.


Vi ønsker os en chef, som har følgende erfaring og baggrund:

 • erfaring med at lede i uddannelsessektoren
 • erfaring med personaleledelse og særligt forandringsledelse
 • relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • indsigt i VUC-området og med udvikling af nye markedsområder er en fordel
 • høj arbejdskapacitet og erfaring med mangfoldig og kompleks opgaveløsning.

Vi tilbyder dig:

 • Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, en uformel omgangstone, en nærhed til øverste ledelse og et stærkt strategisk fokus på digitalisering og digital læring.
 • Vi har fokus på at være en god arbejdsplads, hvor vi trives med arbejdsopgaver og vores kolleger, og hvor alle inden for klare rammer tør træffe beslutninger så tæt på praksis som muligt.
 • Vi er en ledelsesgruppe på direktør, fem chefer og to uddannelsesledere der insisterer på samarbejde, på ledelse som et fag og på løbende at udvikle og træne vores ledelsespraksis. Vi er ambitiøse, både på egne, på hinandens og på skolens vegne.
 • Vi er en arbejdsplads, hvor vi drager omsorg for hinanden, griner og har kursisten i centrum.
 • Vi tilbyder gratis kaffe & frugt, frokostordning, motionsrum samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Der er mulighed for resultatløn samt tillæg afhængigt af kvalifikationer.

Du kan henvende dig til direktør Tue Sanderhage, hvis du har spørgsmål – tlf. 2116 5708.

Ansøgning, CV og eksamenspapirer sendes  til Tue Sanderhage på mail tus@vucv.dk

Ansøgningsfristen er den 22/11. Vi holder samtaler d. 26. og 29. november, da vi forventer tiltrædelse den 1. januar 2019.

Vestegnen HF & VUC er et moderne uddannelsescenter målrettet unge og voksnes forskellige behov. Det digitale, videndeling og høj fleksibilitet kendetegner vores uddannelser, undervisning og administration. Vores skoler i Albertslund og Rødovre understøtter det gode studiemiljø og er udstyret med topmoderne undervisningsfaciliteter. Der ud over har vi et stort udbud af e-learning og tilbyder skræddersyede kurser til erhvervsvirksomheder. Vi er ca. 200 engagerede medarbejdere og underviser årligt ca. 2.500 kursister svarende til 1.192 årskursister. Du kan læse mere om Vestegnen HF & VUC på www.vestegnenhfvuc.dk