Persondata

Vestegnen HF & VUC indsamler og behandler persondata for kursister og ansatte. Data behandles efter reglerne fastsat i EUs persondataforordning også kaldet GDPR.

Ansvar for dine data

Vestegnen HF & VUC er dataansvarlig for dine persondata, mens du er ansat eller studerende hos os. Det er skolens direktør, der har det overordnede ansvar for, at dine data opbevares og behandles korrekt.

Direktør Tue Sanderhage
Mobil 2116 5708
Mail: tus@vucv.dk

Vestegnen HF & VUC
Gymnasievej 10

2620 Albertslund
CVR. 29586055

Databeskyttelsesrådgiver

På Vestegnen HF & VUC har vi en databeskyttelsesrådgiver. Har du spørgsmål til dine persondata, eller mener du, de er blevet misbrugt af Vestegnen HF & VUC, kan du henvende dig til:

Jesper Kuntz
Mobil 20 70 95 26
Mail: jku@vucv.dk

Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelses­forordningen.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk