Talentakademi

Vil du gøre en forskel for Vestegnens talenter?

Vestegnen HF Talentakademi vil skabe frugtbare relationer mellem relevante aktører i erhvervslivet og de mest talentfulde unge kursister på Vestegnen HF & VUC.

Som mentor skal du give inspiration til vores unge talenter. Gennem samtale og løsning af mindre opgaver kan kursisten få et indblik i de muligheder, der findes på det højtuddannede danske arbejdsmarked.

Som mentor får du et indblik i en talentmasse, som er blandt landets dygtigste, men som ofte har svært ved at se sammenhængen mellem deres evner og fremtidige karrierevalg.

Fælles for kursisterne, som deltager på Vestegnen HF Talentakademi, er, at de:

  • er i toppen karaktermæssigt, også i forhold til landsgennemsnittet
  • er blevet vurderet til at være yderst egnede til at tage en længerevarende videregående uddannelse
  • virker som en inspiration for klassekammeraterne og højner undervisningsniveauet
  • ofte mangler et klart mål, middel og vision for deres evner.

Kontakt

Tue Sanderhage
tus@vucv.dk

Vestegnen HF Talentakademi vil skabe frugtbare relationer mellem relevante aktører i erhvervslivet og de mest talentfulde unge kursister på Vestegnen HF & VUC
Laila, Rolf og Steffen i praktik i Bygningsstyrelsen. Foto: Bygningsstyrelsen