Bliv mentor

Som mentor skal du give inspiration til vores talenter. Gennem samtale og løsning af mindre opgaver kan kursisten få indblik i de muligheder, der findes for højtuddannede på det danske arbejdsmarked. Som mentor får du et indblik i en talentmasse, som er blandt landets dygtigste, men som ofte har svært ved at se sammenhængen mellem deres evner og fremtidige karrierevalg.

Du er oplagt som mentor, hvis du har:

  • lyst til at inspirere unge talenter til at udfolde deres potentiale
  • lyst til at indgå i en dialog om din egen karrierevej og motivationen for dit arbejde
  • en længerevarende videregående uddannelse
  • mellem 20 og 30 timer til møder, evaluering mm. på et år.

Dit tidsforbrug på et år

  • Du skal deltage i et kort introduktionsmøde og forventningsafstemning, ca. ½-1 time.
  • Indledende møde mellem dig og “dit” talent, ca. 1 time.
  • Forløb 1 er første gang, kursisten følger dit arbejde, ca. 2-3 gange 3 timer (6-9 timer på en uge).
  • Evaluering af forløb 1, ca. 1 time.
  • Forløb 2 er en udvidet udgave af forløb 1. Kursisten skal i samarbejde med dig løse en foruddefineret opgave med udgangspunkt i mentorens daglige arbejdsopgaver. Forventet tidsforbrug ca. 3-4 gange 4 timer (12-16 timer på en uge).
  • Evaluering af det samlede forløb ca. 1 time.

I alt et sted mellem 20 og 30 timer på et skoleår (august-maj).

Læs om forløbet som mentor her.