Forløbet som talent og mentor

Forberedelse

I et samarbejde mellem undervisere og studievejledere bliver kursister indstillet til deltagelse i Talentakademiet på grundlag af deres faglige og menneskelige kvaliteter. Sideløbende vil der foregå en afklaring af, hvilke kvalifikationer mentoren anser for at være afgørende for et succesfuldt samarbejde. Dette kan være bestemte faglige kvalifikationer i relation til at løse opgaver på arbejdspladsen eller særlige forhold, der kan gøre sig gældende i forbindelse med arbejdspladsens kultur. Vi matcher derefter løbende talenter med mentorer og sørger for at være til stede i den første kontakt, så denne er tryg for både talent og mentor.

Forløbene hos mentor

Vi har valgt at dele tiden mellem talent og mentor op i to forløb, da erfaringerne indtil videre har været markant mere succesfulde for alle parter ved denne konstruktion. Årsagen til dette er først og fremmest, at et tillidsfuldt forløb kræver tid. Tid til i første omgang at lære hinanden og organisationen at kende og blive i stand til som talent at få et godt indblik i den pågældende organisation.

Vi har desuden lavet et tema over de forskellige forløb, så der sker en progression i talentets opgaver og formålet med tilstedeværelsen hos mentoren. Forløb 1 er derfor primært “lær din mentor og dennes organisation at kende”. I slutningen af forløb 1 kan mentoren desuden fremlægge rammerne for den opgave, der skal løses i forløb 2 og give materiale, som talentet skal forberede sig på inden næste forløb. Forløb 2 kan derfor fokusere på løsningen af den stillede opgave, og hvordan organisationen ønsker denne løst.

Sparring og feedback

Der findes rigtig mange forskellige måder at tilrettelægge de pågældende forløb på, og vi giver meget gerne sparring og feedback på, hvordan I kan strukturere og udføre disse. Vi kommer desuden gerne ud til jeres organisation og holder oplæg om tidligere cases, som vi har erfaring med, har fungeret aldeles vellykket.

Evaluering

I forbindelse med afslutningen af forløbene holder vi evalueringssamtaler med talenterne og desuden med mentorerne efter behov for at klarlægge, hvordan vi kan forbedre outputtet for alle involverede parter. Vi laver derefter en kort rapport over det pågældende års forløb som dokumentation for den store værdi, vi oplever, talenterne tager med sig fra mødet med mentoren. Denne rapport bliver desuden efter ønske sendt til de involverede partnere i projektet.

Advisory Board-møde

For til stadighed at kunne forblive en relevant og givende samarbejdspartner for de involverede organisationer og mentorer, holder vi ca. hvert andet år et møde i vores Advisory Board, hvor projektets fremtidige retning fastlægges og de foregående års erfaringer udveksles. Advisory Boardet består primært af mentorer, ansvarlige medarbejdere i Talentakademiet samt den øverste ledelse af Vestegnen HF & VUC.