Region Hovedstaden, Koncernindkøb

I 2017 og 2018 har Region Hovedstadens modtaget tre kursister fra Vestegnen HF & VUC's Talentakademi. “De har primært fulgt det daglige arbejde på kontoret i Hillerød, afdelinger på hospitalerne og på de forskellige byggepladser,” fortæller sektionschef Tom Knøfler. Almaas Ahmed har bl.a. tilbragt tid sammen med centrets juristhold under sit forløb i 2018.

Almaas har været i praktik hos Region Hovedstaden

Tom har været mentor for Almaas under hendes praktikforløb

Almaas Ahmed, talent

“I skolen lærer man, hvordan tingene teoretisk foregår på videregående uddannelser og derefter i erhvervslivet. Ved at tage en uge i praktik ser man den teori i praksis, og det hjælper en med at klæde sig på til fremtiden, da det giver et klarere billede af, hvad man kan bruge sin uddannelse til. Dette var en af grundene til, at jeg valgte at tage i praktik hos Region Hovedstaden.

I løbet af min tid hos Region Hovedstaden fik jeg mulighed for at besøge de mange afdelinger, der er ansvarlige for indkøb af møbler, elektronik og bygningsmaterialer til hospitalerne i hovedstadsområdet.

Jeg føler desuden, at jeg har fået nogle kontakter, som jeg vil kunne spørge til råds under min videregående uddannelse og mit arbejdsliv i fremtiden.”

Tom Knøfler, mentor

“Alle medarbejdere i koncernindkøb var begejstrede for samarbejdet med Talentakademiet og har deltaget aktivt, og selvom afdelingen har et højt tempo og arbejdspres, har alle været villige til at yde lidt mere i de perioder, vi har haft besøg.

Fælles for talenterne er, at de har været åbne, spørgende og ivrige efter at opnå viden om den “rigtige verden.” Som arbejdsplads har vi haft en god debat - både mens vi havde besøg, men også efterfølgende pga. spørgsmål, de har stillet. En gang imellem skal der nogle udefra til at stille de spørgsmål, vi ikke selv får stillet i en travl hverdag.

De tre talenter havde alle en idé om, hvilken akademisk uddannelse de gerne ville forfølge, og de blev under besøget enten bestyrket i dette valg eller bestyrket i deres ønske om en akademisk uddannelse.”