SU, betaling og IT

Her finder du information of SU, betaling og IT.

SU

På de forskellige undersider her kan du læse mere om SU. Hvis du har spørgsmål til din SU, kan du også læse mere på www.su.dk. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål der, kan du få råd og vejledning hos vores SU-vejledere.

Betaling

Regler for deltagerbetaling er fastsat af Undervisningsministeriet.

  • 2-årigt HF, FVU og ordblindeundervisning er gratis.
  • Prisen for de fleste fag er mellem 120 kr. og 1.400 kr. for hvert fag. Læs mere her.
  • Prisen for AVU-forløb ligger mellem ca. 4.500 og 17.000 kr.
  • Prisen for HF-forløb ligger mellem ca. 8.000 og 25.000 kr.

IT

På Vestegnen HF & VUC er vores undervisning baseret på IT. Vi har IT-support og du skal medbringe din egen PC. Se mere her.

Du finder vejledninger og svar på langt de fleste spørgsmål om IT på vores hjemmeside it.vucv.dk.