Hvor søger du SU?

Du kan kun søge SU og evt. ændre det over nettet på www.su.dk.

Hvornår kan du søge SU?

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra.

Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli.

Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om SU tre måneder før du starter på din uddannelse.

Hvornår er du SU-berettiget?

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra. Læs mere om SU her på siden

  • Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du fx 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober.
  • Du skal have mindst 23 SU-timers undervisning om ugen – dog kun 17 SU-timer, hvis du har et hjemmeboende barn på under 7 år.
  • Hvis du er hjemmeboende, er satsen for din SU afhængig af dine forældres indkomst – uanset din alder.
  • Der gælder særlige regler for udenlandske statsborgere.
  • Når du har afsluttet en gymnasial uddannelse, dvs. lukket et fuldt bevis, kan du kun få SU, hvis du læser på GSK (Gymnasial Supplerings Kursus). Læs mere her: http://www.gsdanmark.dk

Du skal være optaget

For at søge SU skal du være optaget på uddannelsen. Du er først optaget, når du har betalt for din uddannelse, hvis der er deltagerbetaling. Først derefter kan du søge SU.

Bemærk: SU gives ikke med tilbagevirkende kraft. Søg så hurtigt som muligt.

E-Boks
Du får breve om din SU via Digital Post på borger.dk.

Du skal oprette adgang til din e-boks på www.e-boks.dk. Husk at tjekke din e-Boks jævnligt.

Følg din SU på www.su.dk
Bemærk: Dine oplysninger bliver opdateret HVER TIRSDAG.

 

SU-vejledning

Har du brug for SU-vejledning? Kontrakt os her.