9./10. klasse (AVU)

På Vestegnen HF & VUC kan du på AVU tage fag, der svarer til folkeskolens 9./10. klasse, når du er over 18 år. Det kan du fx bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse eller HF.

  • Du kan tage et eller flere fag.
  • Du kan vælge helårshold eller turbohold på et halvt år (sidstnævnte kun forår og kun i Rødovre).
  • Du kan tage 9.-10. klasse (eller enkelte fag) som e-learning/fjernundervisning – se mere på vuconline.dk.
  • Du kan evt. læse HF-fag samtidig med, at du læser AVU-fag. Tal med en vejleder.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

På e-learning kan du starte når du vil, og du arbejder i dit eget tempo – se vuconline.dk

Kernefag på 9. klasse (AVU)

Kernefag på 10. klasse (AVU)

Valgfag på 9./10. klasse (AVU)

Se alle AVU-fag her.

Moduler og niveauer

Fagene på AVU er opdelt i en række moduler: basis, G, F, E og D.

Du kan se de detaljerede læseplaner for de enkelte fag og moduler her:

Introducerende undervisning

Når du starter som ny kursist på VUC, vil du kunne få tilbudt et introducerende forløb. Formålet med introducerende undervisning er at genopfriske og styrke dine studiekompetencer.

Tid og sted

  • Nye hold starter i august og januar.
  • E-learning  starter, når du vil.
  • En bred vifte af fag i Albertslund og lidt færre fag i Rødovre

Se holdtilbud her

Økonomi og IT

Der er deltagerbetaling. Se priserne her.

Bøgerne låner du. Du skal selv medbringe en bærbar computer.

Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU

Muligheder med en 9./10. klasse (AVU)

Alle erhvervsuddannelser kræver, at du har bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau, og med en almen forberedelseseksamen (da D, eng D, mat D samt naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på niveau G eller derover) har du retskrav på optagelse på 2-årigt HF.