9./10. klasse (AVU)

“Vi er nu klar til at læse videre.”

For dig der gerne vil videre!
Almen voksenuddannelse (AVU) er undervisning særligt mål­rettet voksne over 25 år. Uddannelsen er for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse, vil på HF eller tættere på job, men som mangler folkeskolens afgangsprøve eller fag på 9. eller 10. klasses niveau. Uddannelsen er også for dig, der vil blive bedre til at læse, skrive, tale, forstå og indgå i samtaler med andre.

Du bedes selv medbringe en bærbar computer. Bøgerne låner du.

Der findes tre niveauer inden for AVU

 • Basispakken, som gør dig klar til 9. klasse. Læs mere.
 • 9. klasse, som svarer til G niveau
 • 10. klasse, som svarer til FED niveauer

Mulighedheder på 9./10. klasses niveau

 • Du kan tage et eller flere fag
 • Du kan vælge at tage dine fag på e-learning. På e-learning kan du starte når du vil, og du arbejder i dit eget tempo
 • Du kan også tage dine fag som holdundervisning på enten helårshold eller på et halvt år
 • Du kan også vælge at kombinere de to undervisningsformer, så det passer til dit liv
 • Du kan evt. læse HF-fag samtidig med, at du tager fag på Almen Voksenuddannelse.

Vi anbefaler, at du taler med en studievejleder omkring dine muligheder. Kontakt en studievejleder.

Fag på 9./10. klasses niveau

Kernefag på 9. klasse (AVU)

Kernefag på 10. klasse (AVU)

Valgfag på 9./10. klasse (AVU)

Tilmelding

For at blive tilmeldt på fag på 9./10. klasses niveau skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Undtagelser:
Der er nogle undtagelser fra 25-årsreglen.  Er du ung og mellem 18 og 24 år vil du fortsat kunne tage AVU-fag hvis:

 • Du er og vedbliver med at være i beskæftigelse mindst 20 timer/ugen – her er der dog ikke mulighed for at få SU
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, for eksempel HF (også på enkeltfag), men har behov for at kunne følge et enkelt fag på AVU, fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

Tilmeld dig online

Eller tilmeld dig via en studievejleder.

Tid og sted

 • Den fysiske holdundervisning starter til august og januar. Der er undervisning på Gymnasievej 10 i Albertslund, samt på Egegårdsvej 79 i Rødovre
 • E-learning  starter, når du vil. Du kan læse, hvor det passer dig og hvornår det passer dig.

Økonomi og IT

Der er deltagerbetaling. Se priserne her. Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Dog tidligst fra d. 1. august. Læs mere om SU.

Fremtidsmuligheder med en AVU

Alle erhvervsuddannelser kræver, at du har bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau, og med en almen forberedelseseksamen (dansk D, engelsk D, matematik D samt naturvidenskab og ét af fagene fransk/historie/samfundsfag/tysk, alle på niveau G eller derover) har du retskrav på optagelse på den 2-årige HF.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du  har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge Specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere.