9./10. klasse (AVU)

På Almen Voksenuddannelse (AVU) kan du tage fag, der svarer til folkeskolens 9./10. klasse. Det kan du fx bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse eller HF.

Ønsker du at starte på en erhvervsuddannelse eller HF til sommer, så kan du blive klar ved tage tage 9. klasse eller 10. klasse på et halvt år. Forløbet kører fra januar 2020 til juni 2020 og foregår i vores Rødovreafdeling.

I vores Rødovreafdeling kan du også fra januar 2020 til juni 2020 tage en basispakke, hvor du kan komme ind direkte fra danskuddannelse 2 fra sprogskolen.

Mulighedheder på AVU

 • Du kan tage et eller flere fag
 • Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som e-learning. På e-learning kan du starte når du vil, og du arbejder i dit eget tempo
 • Du kan også tage Almen Voksenuddannelse som fysisk holdundervisning på enten helårshold eller på et halvt år
 • Du kan også vælge at kombinere de to undervisningsformer, så det passer til dit liv
 • Du kan evt. læse HF-fag samtidig med, at du tager fag på Almen Voksenuddannelse.

Vi anbefaler, at du taler med en studievejleder omkring dine muligheder. Book en vejleder.

Tilmelding

For at blive tilmeldt på AVU skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Undtagelser:
Der er nogle undtagelser fra 25-årsreglen.  Er du ung og mellem 18 og 24 år vil du fortsat kunne tage AVU-fag hvis:

 • Du er og vedbliver med at være i beskæftigelse mindst 20 timer/ugen – her er der dog ikke mulighed for at få SU
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, for eksempel HF (også på enkeltfag), men har behov for at kunne følge et enkelt fag på AVU, fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

Du skal kontakte en studievejleder for at blive tilmeldt. Book en tid.

Tid og sted

 • Den fysiske holdundervisning starter d. 19/8 2019 og d. 6/1 2020. Der er undervisning på Gymnasievej 10 i Albertslund, samt på Egegårdsvej 79 i Rødovre
 • E-learning  starter, når du vil. Du kan læse, hvor det passer dig og hvornår det passer dig.

Moduler og niveauer

Fagene på AVU er opdelt i en række moduler: basis, G, F, E og D.

Du kan se en oversigt over alle AVU-fag her.

Skemaer for fagene finder du her. Se også de detaljerede læseplaner for de enkelte fag og moduler her.

Kernefag på 9. klasse (AVU)

Kernefag på 10. klasse (AVU)

Valgfag på 9./10. klasse (AVU)

Økonomi og IT

Der er deltagerbetaling. Se priserne her.

Du bedes selv medbringe en bærbar computer. Bøgerne låner du.

Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Dog tidligst fra d. 1. august.
Læs mere om SU.

Fremtidsmuligheder med en AVU

Alle erhvervsuddannelser kræver, at du har bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau, og med en almen forberedelseseksamen (dansk D, engelsk D, matematik D samt naturvidenskab og ét af fagene fransk/historie/samfundsfag/tysk, alle på niveau G eller derover) har du retskrav på optagelse på den 2-årige HF.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du  har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge Specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere.