9./10. klasse (AVU)

På AVU kan du tage fag, der svarer til folkeskolens 9./10. klasse, når du er over 25 år. Det kan du fx bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse eller HF.

Undtagelser:
Der er nogle undtagelser fra 25-årsreglen.  Er du ung og mellem 18 og 25 år vil du fortsat kunne tage FVU og AVU-fag på VUC hvis:

 • Du er og vedbliver med at være i beskæftigelse mindst 20 timer/ugen – her er der dog ikke mulighed for at få SU.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, for eksempel HF (også på enkeltfag), men har behov for at kunne følge et enkelt fag på AVU, fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag på VUC.

Muligheder på AVU:

 • Du kan tage et eller flere fag.
 • Du kan vælge helårshold eller turbohold på et halvt år (sidstnævnte kun forår og kun i Rødovre).
 • Du kan tage 9./10. klasse (eller enkelte fag) som e-learning/fjernundervisning – se mere på vuconline.dk.
 • Du kan evt. læse HF-fag samtidig med, at du læser AVU-fag. Tal med en vejleder.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

På e-learning kan du starte når du vil, og du arbejder i dit eget tempo – se vuconline.dk

Kernefag på 9. klasse (AVU)

Kernefag på 10. klasse (AVU)

Valgfag på 9./10. klasse (AVU)

Se alle AVU-fag her.

Moduler og niveauer

Fagene på AVU er opdelt i en række moduler: basis, G, F, E og D.

Du kan se de detaljerede læseplaner for de enkelte fag og moduler her:

Introducerende undervisning

Når du starter som ny kursist på VUC, vil du kunne få tilbudt et introducerende forløb. Formålet med introducerende undervisning er at genopfriske og styrke dine studiekompetencer.

Tid og sted

 • Nye hold starter i august og januar.
 • E-learning  starter, når du vil.
 • En bred vifte af fag i Albertslund og lidt færre fag i Rødovre

Se holdtilbud her

Økonomi og IT

Der er deltagerbetaling. Se priserne her.

Du bedes selv medbringe en bærbar computer. Bøgerne låner du.

Du har mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU

Muligheder med en 9./10. klasse (AVU)

Alle erhvervsuddannelser kræver, at du har bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau, og med en almen forberedelseseksamen (dansk D, engelsk D, matematik D samt naturvidenskab og ét af fagene fransk/historie/samfundsfag/tysk, alle på niveau G eller derover) har du retskrav på optagelse på den 2-årige HF.