Læsning og matematik (FVU)

FVU er grundlæggende dansk og matematik.

 • FVU = forberedende voksenundervisning.
 • FVU er gratis kurser for voksne.
 • FVU er for både privatpersoner og virksomheder. Vilkår for jobcentre her.
 • Daghold i Albertslund: FVU-læsning og FVU-matematik, 8 lektioner pr. fag om ugen.
 • NYT: Daghold i Ishøj (på Ishøj Rådhus, Store Torv 20, 2635 Ishøj, 8. sal.): FVU-læsning og FVU-matematik, 8 lektioner pr. fag om ugen.
 • Aftenhold i Rødovre: FVU-læsning, 4 lektioner om ugen.
 • Fra august til juni kan du begynde, når du har brug for det. Vi optager løbende nye kursister.
 • Du bliver undervist af lærere med særlig uddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på FVU skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Er du 24 år eller derunder, kan du blive optaget hvis:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) – fx hvis du først har brug for et intensivt FVU-forløb inden videre uddannelse.

Tilmelding og screening

Er du ikke tidligere blevet screenet, skal du screenes før du optages på et hold. En screening tager ca. 2 timer. Du kan møde op i følgende tidrum:

Screening i Albertslund: Onsdage kl. 12-14
Screening i Rødovre: Torsdage kl. 13-15
Screening i Ishøj: Torsdage kl. 10-12

Efter screeningen får du at vide, hvilket trin du skal starte på. 

Har du brug for afklaring af dit studievalg,  kan du booke et møde med en studievejleder på bookstudievejleder.dk

Du kan også ringe på:
Albertslund 4511 4250
Rødovre og Ishøj 4511 4251

På FVU får du

 • nye redskaber til at forstå tekst og talAlle kan blive bedre til at læse, skrive og regne. Tilmeld dig FVU på Vestegnen HF & VUC
 • færdigheder til at bruge tekster og tal i hverdags- og arbejdslivet
 • redskaber til at arbejde selvstændigt med at løse opgaver med tekst og tal
 • mulighed for erfaringsudveksling og samarbejde.

FVU-læsning

FVU læsning er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.

FVU-læsning løfter dine danskkundskaber ved:

 • at give dig et større ordforråd
 • at give dig en grundig indføring i grammatik, så du bliver bedre til at stave og lære, hvordan ordene er bygget op
 • at du arbejder med tekster fra din dagligdag, fx pjecer, aviser og vejledninger eller evt. læsestof fra dit arbejde, din fritid eller fra kurser
 • at du lærer at anvende forskellige læsemetoder
 • at du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag, fx huskesedler, e-mails, invitationer og klager

Der er fire trin på FVU-læsning. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

FVU-matematik

FVU-matematik er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at forstå tal fra hverdagen og arbejdslivet.

FVU-matematik løfter dine matematikkundskaber ved:

 • at du lærer at forstå tal, regning og grundlæggende matematiske begreber
 • at du arbejder med tal fra din hverdag, fx fra aviser, din lønseddel, fjernsyn, bolig og indkøb
 • at du lærer at måle længde, højde og omkreds
 • at du lærer, hvordan man giver overslag over priser
 • at du lærer at læse tabeller og diagrammer

Der er to trin på FVU-matematik. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

Hvad?

Dagundervisningen foregår i Albertslund – både FVU-læsning og FVU-matematik. Hvert trin er på 10 uger med 8 lektioner om ugen pr. fag.
FVU-læsning er tirsdag og torsdag fra kl. 08.15-11.30
FVU-matematik er onsdag og fredag fra kl. 08.15-11.30. 

Du kan også tage dagundervisning i Ishøj – både FVU-læsning og FVU-matematik. Hvert trin er på 10 uger med 8 lektioner om ugen pr. fag. Kontakt os for mere information eller læs mere her.

Aftenundervisningen foregår i Rødovre. Her er der kun FVU-læsning. Hvert trin er på 20 uger med 4 lektioner om ugen.
Undervisningen ligger tirsdage i tidsrummet kl. 17.00-20.30.

Hvor?

Dagundervisningen foregår på afdelingen i Albertslund, Gymnasievej 10 eller på Ishøj Rådhus, Store Torv 20, 2635 Ishøj, 8. sal. Både FVU-læsning og FVU-matematik.

Aftenundervisningen foregår i Rødovre, Egegårdsvej 79. Her kan du kun tage FVU-læsning.

Hvornår?

Se skema for FVU Albertslund, dagshold her.

Se skema for FVU Rødovre, aftenhold her.

Kontakt os for skema for FVU Ishøj.