Læse, skrive og regne (FVU)

FVU er grundlæggende dansk og matematik. Alle kan blive bedre til at læse, skrive og regne.

 • FVU = forberedende voksenundervisning.
 • FVU er gratis kurser for voksne.
 • FVU er for både privatpersoner og virksomheder. Vilkår for jobcentre her.
 • Daghold i Albertslund: FVU-læsning og FVU-matematik, 8 lektioner pr. fag om ugen.
 • Aftenhold i Rødovre: FVU-læsning, 4 lektioner om ugen.
 • Fra august til maj kan du begynde, når du har brug for det. Vi optager løbende nye kursister.
 • Du bliver undervist af lærere med særlig uddannelse.

Optagelseskrav

For at blive optaget på FVU skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Tilmelding

Du skal kontakte en studievejleder for at blive tilmeldt.
Book en tid her.

Inden du starter på FVU, kommer du til samtale med en lærer, og du skal udfylde nogle tests. Sammen aftaler I, når du starter og hvilke moduler, der er de rigtige for dig.

På FVU får du

 • nye redskaber til at forstå tekst og talAlle kan blive bedre til at læse, skrive og regne. Tilmeld dig FVU på Vestegnen HF & VUC
 • færdigheder til at bruge tekster og tal til dine formål
 • redskaber til at arbejde selvstændigt med at løse opgaver med tekst og tal
 • mulighed for at erfaringsudveksle og samarbejde i grupper
 • øget selvværd.

FVU-læsning

er læse-, stave- og skriveundervisning.

Der er fire trin på FVU-læsning. Opgavetyper og sværhedsgrad er vidt forskellige på de fire trin. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

Du bliver undervist i:

 • Dansk grammatik
 • Brug af skriftsprog i hverdagen
 • Læseforståelse
 • Skriftlig fremstilling
 • Orddannelse
 • Ordkendskab
 • Staveregler.

FVU-matematik

Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen – fx fra medier, husholdning osv.
Der er to trin på FVU-matematik. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

 • Du lærer at måle længde, højde og omkreds.
 • Du lærer at give overslag over priser.
 • Du lærer at læse tabeller og diagrammer.

Hvad?

Dagundervisningen foregår i Albertslund – både FVU-læsning og FVU-matematik. Hvert trin er på 10 uger med 8 lektioner om ugen pr. fag. FVU-læsning er tirsdag og torsdag fra kl. 08.15-11.30 og FVU-matematik er onsdag og fredag fra kl. 08.15-11.30. 

Aftenundervisningen foregår i Rødovre. Her er der kun FVU-læsning. Hvert trin er på 20 uger med 4 lektioner om ugen. Undervisnigen ligger tirsdage i tidsrummet kl. 17.00-20.30.

Tager du FVU som e-learning, bestemmer du selv, hvornår du vil læse.

Hvor?

Dagundervisningen foregår på afdelingen i Albertslund, Gymnasievej 10. Både FVU-læsning og FVU-matematik.

Aftenundervisningen foregår i Rødovre, Egegårdsvej 79. Her kan du kun tage FVU-læsning.

E-learning foregår hjemmefra.

Hvornår?

Se skema for FVU Albertslund, dagshold her.

Se skema for FVU Rødovre, aftenhold her.

Screening

Screening foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre:

 • Gymnasievej 10, 2620 Albertslund: Onsdage kl. 12-14
 • Egegårdsvej 79, 2610 Rødovre: Torsdage kl. 13-15.