2-årig HF overbygning (SOF)

Videre på universitetet – muligt, på kun 3 måneder

Overbygningen til den 2-årige HF, også kaldet SOF, er for dig, der har en HF-eksamen eller en EUX 1. del og som ønsker at søge ind på en af de lange videregående uddannelser.

Det er ikke et krav, at du har taget din Hf-eksamen på Vestegnen Hf&VUC.

Din overbygning skal bestå af to fag, som du opgraderer til mindst et B-niveau og et A-niveau. Det betyder, at du skal vælge to fag, som du tidligere har aflagt eksamen i, men nu tager på et højere niveau.

Du er selv med til at sammensætte din overbygning i forhold til dine uddannelsesønsker. Hvilke fag du skal læse på overbygningen, afhænger derfor af, hvilken universitetsuddannelse du ønsker at søge optagelse på efter din supplering. Du skal dog min. læse et ekstra fag på A-niveau og et ekstra fag på B-niveau.

 

Tilmelding til SOF
Du skal udarbejde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår,  hvilken uddannelse, du har samt hvilke fag og niveauer du har brug for. Det skal du gøre i forbindelse med din tilmelding.

Tilmeld dig her->
Når du har udfyldt tilmeldingsformularen, vil du blive kontaktet af os.

To muligheder

Du kan tage den supplerende overbygning med  eller uden  aftale:

Overbygning med aftale:

Du kan tage din overbygning på kun 3 måneder. Vi tilbyder dig et intensivt forløb med to fag, som du selv vælger – med tanke på din videregående uddannelse.

 • Du skal tage 2-3 løft af fag, hvoraf mindst 1 skal løftes til A-niveau.
 • Du skal begynde på dine overbygningsfag efter, du har afsluttet din Hf-eksamen, og du skal have gennemført fagene inden for to år efter afsluttet Hf-eksamen.
 • Overbygningen er SU-berettiget, når fagene tages inden for et halvt år. Undervisningen er gratis.
 • Fagene tilrettelægges som fjernundervisning.
 • Vores intensive forløb ligger fra slutningen af september til starten af december eller fra slutningen af februar til slutningen af maj.

 

Overbygning uden aftale:

Ønsker du at læse et supplerende overbygningsforløb i et roligere tempo, kan du vælge at tage fag på HF Enkeltfag i stedet – her er der ingen krav om, at du skal være færdig med fagene inden for et halvt år.

 • Forløbet skal aftales med en SOF-vejleder ved Vestegnen HF & VUC.
 • Du kan vælge at tage de fag, du mangler som supplering med ét eller flere fag ad gangen, enten som dagundervisning/aftenundervisning blended learning eller som e-learning.
 • Du skal tage 2-3 løft af fag, hvoraf mindst 1 skal løftes til A-niveau.
 • Der er ikke mulighed for SU.
 • Du vælger selv hvilke fag, der skal indgå.
 • Der vil være deltagerbetaling, som du dog får retur, når du har bestået overbygningen.
 • Der er ikke noget tidskrav.

Hvilke fag kan jeg vælge på Udvidet fagpakke:

A-FAG:
Matematik A
Engelsk A
Tysk A
Spansk A
Tyrkisk A
Arabisk A

B-FAG:
Samfundsfag B
Kemi B
Biologi B
Fysik B
Religion B
Psykologi B
Matematik B
Tysk B

Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på. Du kan finde informationer på www.ug.dk