2-årig HF overbygning (SOF)

Videre på universitetet

Overbygningen til den 2-årige HF, også kaldet SOF, er for dig, der efter din Hf-eksamen ønsker at søge ind på en af de lange videregående uddannelser.

Fra sommer 2019 kan du tage de nødvendige overbygningsfag på Vestegnen HF & VUC.
Du skal udarbejde en uddannelsesplan med en studievejleder, hvoraf det fremgår, hvilke fag og niveauer du har brug for.

To muligheder

Du kan tage den supplerende overbygning med  eller uden  aftale:

Overbygning med aftale:

 • Forløbet skal aftales med en vejleder ved Vestegnen HF & VUC.
 • Forløbet skal være målrettet en bestemt videregående uddannelse.
 • Du skal tage 2-3 løft af fag, hvoraf mindst 1 skal løftes til A-niveau.
 • Du skal begynde på dine overbygningsfag efter, du har afsluttet din Hf-eksamen, og du skal have gennemført fagene inden for to år efter afsluttet Hf-eksamen.
 • Overbygningen er SU-berettiget, når fagene tages inden for et halvt år. Undervisningen er gratis.

Der er flere muligheder for tilrettelæggelse:

 • Fagene tilrettelægges som blended learning, der er en blanding af holdundervisning med tilstedeværelse og fjernundervisning.
 • Fagene kan tilrettelægges som fjernundervisning
 • Fagene kan tilrettelægges som en blanding af GSK-tilrettelæggelse – med et 4 ugers sommerhold kombineret med et efterårshold på blended learning eller e-learning.
  (GSK-hold og blended learning forventes at finde sted i Rødovre eller i Albertslund.)

Overbygning uden aftale:

 • Du kan vælge at tage de fag, du mangler som supplering med ét eller flere fag ad gangen, enten som dagundervisning/aftenundervisning eller som e-learning.
 • Du skal tage 2-3 løft af fag, hvoraf mindst 1 skal løftes til A-niveau.
 • Der er ikke mulighed for SU.
 • Dette forløb skal aftales med en vejleder.
 • Du vælger selv hvilke fag, der skal indgå.
 • Der vil være deltagerbetaling, som du dog får retur, når du har bestået overbygningen.
 • Der er ikke noget tidskrav.

Hvilke fag kan jeg vælge?

Matematik A
Matematik B (også som GSK sommerhold)
Engelsk A  (også som GSK sommerhold)
Samfundsfag B
Kemi B
Biologi B
Fysik B
Tysk B
Tysk A
Spansk A
Tyrkisk A
Arabisk A

Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på.