2-årig HF

Hvad er en 2-årig HF?

 • Med en to-årig HF bliver du HF-student på 2 eller 2 1/2 år.
 • To-årig HF er en gratis gymnasial uddannelse.
 • HF giver adgang til alle videregående uddannelser*.
 • Du går i en fast klasse og har et fællesskab med andre unge.
 • Du har 33-35 timer om ugen.
 • På to-årig HF skal du ikke betale gebyr.

Du har senere mulighed for at vælge imellem følgende HF-pakker (vælges først i foråret 2019):

Du kan begynde på HF allerede efter 9. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne. Læs mere om optagelseskravene på den 2-årige HF her.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og der arbejdes med virkelighedsnære cases – bl.a. ved praktik- og projektforløb.

Tilmelding til 2-årig HF

Hvis du ikke  går i 10. klasse:

 • Du kan melde dig til 2-årig HF hos skolens vejledere. Bestil tid til samtale med en vejleder.
 • Udfyld ansøgningsskemaet her inden dit møde med en vejleder. Studievejledningen kan hjælpe dig, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 • Du skal aflevere bilag, der dokumenterer din uddannelsesmæssige baggrund. Skolens vurdering af dine personlige og faglige kvalifikationer afgør, om du kan optages.
 • Du kan også søge på  www.optagelse.dk helt frem til studiestart.

Hvis du går i 10. klasse:

 • Du skal søge 2-årig HF på www.optagelse.dk eller via din egen skole inden 1. marts.
 • Du er altid velkommen til at kontakte os høre om andre muligheder. Book en samtale her.

Du kan regne med at blive optaget, hvis du:

 • afslutter 10. klasse med en uddannelsesplan, som ikke indstiller dig til optagelsesprøve
 • består skriftlige og mundtlige 10. klasses prøver i dansk, matematik, engelsk
 • har aflagt folkeskolens afgangsprøve efter enten 9. eller 10. klasse i tysk eller fransk og fysik/kemi (eller 10. klasse-prøven i fysik/kemi).

Målrettet videregående uddannelser

Den nye HF-uddannelse giver dig alle muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser (fx erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser) og universitetsuddannelser.

*Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig HF eller en overbygning efter 2-årig HF på GSK eller HF-enkeltfag. Den faglige overbygning tager højst ½ år.

Tid og sted

2-årig HF starter hvert år i august. Du går i en fast klasse og derfor starter alle samtidig.

Du kan læse to-årig HF i Albertslund. I Rødovre kan du selv sammensætte din HF af enkeltfag.

Økonomi og IT

Undervisningen er gratis, og bøgerne låner du. Du skal selv medbringe en bærbar computer. Det er muligt at have lidt erhvervsarbejde ved siden af, men regn ikke med, at der er megen tid til overs når du tager en to-årig HF.

Hvis du er over 18, har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU.