2-årig HF

Den 2-årige HF på Vestegnen HF & VUC er for alle. Uddannelsen er en almen gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser. Drømmer du om at tage en lang videregående uddannelse, skal du supplere din HF med to ekstra fag.

Hvad er en 2-årig HF?

 • Du bliver HF-student på 2 år
 • Undervisningen er gratis
 • Du går i en fast klasse med fast lærerteam og studievejleder
 • Du har 34-37 timer om ugen fra kl. 8.15-15.30
 • Du skal selv medbringe en bærbar computer
 • Du kan læse 2-årig HF i Albertslund.  I Rødovre kan du selv sammensætte din HF af enkeltfag
 • Uddannelsen er SU-berettiget

Virtual reality (VR) som en integreret del af undervisningen

Hos os kan du tage en 2-årig HF på en helt ny måde.  Virtuel reality (VR) er en integreret del af undervisningen på den 2-årige HF og du kan derfor tilegne dig viden på en spændende, eksperimenterende og kreativ måde. Du vil fx. kunne opleve sprog og kultur ved virtuelle rejser, lave kemiske forsøg fra det virtuelle laboratorie og træne dig op til eksamen ved en virtuel eksamenssituation. Undervisningen er for alle, så du behøver hverken at have nogle tekniske forudsætninger eller en særlig interesse for VR for at være med. Du skal bare have lyst til at lære på en sjov og nytænkende måde.

 

Om dit studieforløb

På første år af uddannelsen har du en række obligatoriske fag. Nogle af disse obligatoriske fag forsætter på andet år, men på andet år skal du også målrette din HF ved at vælge en fagpakke, der matcher dine fremtidsønsker.

Uddannelsen er teoretisk og praktisk. Derfor er der også gennem studieforløbet planlagt projekt- og studiepraktikperioder. Her kommer du til at deltage i aktiviteter, der kan give dig afklaring omkring dine mange karrieremuligheder.

Du skal til eksamen i alle fag, og du får ikke årskarakterer. Du vil desuden indgå i et fællesskab med andre elever med bl.a. introforløb, fester, studietur og selvfølgelig en festlig translokation og studenterkørsel, når du bliver student

Valg af fagpakke

Når du er begyndt på HF, skal du i løbet af dit første år vælge en fagpakke. De 2-årige fagpakker, du kan vælge mellem er:

Tilmeld dig en 2-årig HF

Læs om optagelseskravene på den 2-årige HF.

Hvis du ikke går i skole:

Hvis du går i 9. klasse eller i 10. klasse:

 • Du skal helst søge 2-årig HF på www.optagelse.dk eller via din egen skole inden 1. marts, men er er åbent for ansøgninger frem til august 2020.
 • Kontakt os og hør om dine muligheder. Book en samtale her.

Optagelse:

 • Fra 9. Klasse:
  Du skal være erklæret uddannelsesparat og have mindst 4 i gennemsnit i standpunktskarakterer, have haft 2. Fremmedsprog og fået mindst 4 i gennemsnit ved afgangsprøverne.
 • Fra 10. Klasse:
  Du skal have afsluttet 10. klasse med dansk, matematik, engelsk samt tysk eller fransk og fysik/kemi på 9. klassesniveau. Dansk og matematik skal være bestået med mindst 2 i gennemsnit
 • Fra AVU:
  Du skal have en almen forberedelseseksamen og have bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).
 • Hvis du  ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse:
  Du kan optages efter en individuel vurdering af dine faglige og personlige forudsætninger for at bestå hf-uddannelsen.