HF Digital/virtual reality

HF Digital/virtual reality er for dig, der interesserer dig for digital kommunikation og sociale medier. Er du interesseret i de muligheder, ny teknologi giver indenfor VR, filmteknologi og 3D-print, og drømmer du fx om at arbejde med teknologi, informatik, medier eller formidling?

Hvad er HF Digital/virtual reality?

Tag fagpakken HF Digital/Virtual Reality

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og der arbejdes med virkelighedsnære cases, bl.a. ved praktik- og projektforløb. I løbet af det andet studieår tager klassen på en studietur til udlandet.

Du kan vælge mellem fagkombinationerne:

  • Fagpakkefag I: Informatik B
  • Fagpakkefag II: Mediefag B
  • Relevante valgfag: Innovation C.

Det 2-årige forløb

Efterår 2019 Forår 2020 Efterår 2020 Forår 2021
Dansk Dansk Dansk Dansk
Engelsk Engelsk Engelsk
Kulturfag Kulturfag Kulturfag
Matematik Matematik
Naturfag Naturfag
Idræt eller kreativt fag
Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse
Fagpakkefag I Fagpakkefag I
Fagpakkefag II Fagpakkefag II
Valgfag på C-niveau

Hvad kan du blive?

En 2-årig HF giver dig mulighed for at læse videre på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelse. Med HF Digital/virtual reality kan eksempler på uddannelser være:

  • Professionsbachelor: Grafisk fortælling, animation, medieproduktion og ledelse.
  • Erhvervsakademi: IT-teknolog, e-designer og multimediedesigner.

Tilmelding

Link til adgangskortet.

Du kan tilmelde dig via www.optagelse.dk eller via vejlederne. Book en tid her.