Det 2-årige forløb

Det 2-årige forløb

1. år 2. år
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og samfundsfagsgruppe:
Historie B, Religion C, Samfundfag C
Større skriftlig
opgave (SSO)
Naturvidenskabelig faggruppe:
Biologi C, Kemi C, Geografi C
Fagpakker:
HF Digital/Virtual Reality
HF Kultur og pædagogik
HF Marketing og kommunikation
HF Samfund og sport
HF Sundhed
Matematik C
Idræt eller et kreativt fag Evt. valgfag
Praktik- eller projektforløb

 

Vi tager forbehold for ændringer.

*Kreative fag er billedkunst, design og arkitektur, musik, mediefag og dramatik.

På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO).